2017.12.12. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, a könyvforgalom alakulásáról, a könyvpiaci helyzet értékelése.
  2. Belépési és kilépési kérelmek jóváhagyása.
  3. Egyéb, aktuális ügyek.

Az Elnökség javasolja, hogy a legközelebbi – tisztújító taggyűlésre – 2018. január 23-án kerüljön sor.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat, s az Elnökség javaslatát -tartózkodás nélkül – 3 ellenszavazattal - elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 159 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag tudomásul veszi a Borda Antikvárium (Borda Lajosné egyéni vállalkozó) a Pallas-Akadémia Könyvkiadó, a Roberts Kft. és a Trivium Kiadó kilépését. A kilépő cégek tagsági jogviszonya megszűnésének időpontja a Társasági Szerződés 26. pontja alapján 2017. december 31.

4. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Gutenberg Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. január 1.

5. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Helikon Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. január 1.

6. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Libri Könyvkiadó Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. január 1.

7. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. január 1.

8. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Park Könyvkiadó Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. január 1.

9. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a HVG Kiadó Zrt. – HVG Könyvek Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. január 1.

10. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Lingea Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. január 1.

11. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Partvonal Könyvkiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. január 1.

12. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Tericum Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. január 1.

13. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Virágmandula Kft/Kronosz Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. január 1.