2018.01.23. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Egyéb, aktuális ügyek.
  2. Tisztújítás, a Jelölő Bizottság jelentése. (Az MKKE Elnökségében az elnöknek, a két elnökhelyettesnek és öt elnökségi tagnak, az Etikai Bizottságban három tagnak a mandátuma járt le.)

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 234 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Gyomai Kner Nyomda belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. április 1.

3. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag tudomásul veszi az Iz-Group Kft. tagságnak megszűnését 2018. január 2-i időponttal.

4. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták, hogy Kis Ádám (Szak Kiadó), Kiss Gábor (Tinta Kiadó) és Lafferton Kálmán (Lafferton és Tsa) a Szavazatszámláló Bizottság tagja legyen.

5. számú határozat

A jelenlévő tagság 170 igen szavazattal Gál Katalint, a Vince Kiadó Kft. igazgatóját három évre az MKKE elnökévé választotta.

6. számú határozat

A jelenlévő tagság, döntő többséggel, 13 tartózkodás mellett, egy ellenszavazattal elfogadta, hogy Budaházy Árpád (HVG) felkerüljön az elnökhelyettesi szavazólapra.

7. számú határozat

A jelenlévő tagság Szemere Gabriellát (Central Médiacsoport) 144 szavazattal és Budaházy Árpádot (HVG Kiadó Zrt.) 136 szavazattal három évre az MKKE elnökhelyetteseivé választotta.

7. számú határozat

A jelenlévő tagság, egyhangúlag elfogadta, hogy Babucs Éva (Geopen) felkerüljön az elnökségi tagok szavazólapjára.

8. számú határozat

Bárdos András (XXI. század Kiadó) 211 szavazattal, Kovács Péter (Libri Könyvkereskedelmi Kft.) 196 szavazattal, Babucs Éva (Geopen) 177 szavazattal, Nyáry Krisztián (Líra Könyv Zrt.) 169 szavazattal, Sárközy Bence (Jelenkor Kiadó) 143 szavazattal kerültek be tagként az Elnökségbe három évre.

10. számú határozat

A jelenlévő tagság 204 szavazattal Jenei Tamást (Saxum Kiadó Kft.), Jámbor Sándort (Kossuth Kiadó Zrt.) 170 szavazattal és Kiss Józsefet (Kiss József Könyvkiadó) az Etikai Bizottság tagjává választotta három évre.