2018.05.08. - Taggyűlés határozatok

Napirend:

  1. Beszámoló az MKKE szakmai és érdekvédelmi tevékenységéről, az elnökség tevékenységéről, a könyvpiaci helyzet értékelése.
  2. Az MKKE 2017. évi mérlege, a könyvvizsgáló jelentése, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása, a mérleg megvitatása, elfogadása.
  3. Döntés könyvvizsgáló alkalmazásáról.
  4. Döntés a belépési kérelmekről
  5. Tisztújítás. (Az FB elnökének és tagjainak, valamint az Etikai Bizottság elnökének megválasztása)
  6. Egyéb, aktuális ügyek.

1. számú határozat

A jelenlévő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 173 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

2. számú határozat

A jelenlévő tagok egyhangúlag, 173 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE tevékenységéről szóló beszámolót.

3. számú határozat

A jelenlévő tagok, 173 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az MKKE 2017. évi mérlegét és gazdasági beszámolóját

4. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Gyémántfelhő Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. július 1.

5. számú határozat

A jelenlévő tagság egy tartózkodás mellett hozzájárul a Holnap Kiadó Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. július 1.

6. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul az MMA Kiadó belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. július 1.

7. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Móra-BOOKR Kids belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. július 1.

8. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Művelt Nép Könyvkiadó Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. július 1.

9. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul az Osiris Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. július 1.

10. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Reakció Kiadó Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. július 1.

11. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Typotex Elektronikus Kiadó Kft. belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. július 1.

12. számú határozat

A jelenlévő tagság egyhangúlag hozzájárul a Twister Media belépéséhez. Tagsági jogviszonyának kezdő időpontja 2018. július 1.

13. számú határozat

A jelenlévő tagság Kolosi Beát (Líra Könyv Zrt.) 156 szavazattal az FB elnökévé, valamint Szuba Jolántát (Móra Kiadó Zrt.) 144 szavazattal, Mädl Mónikát (LibroTrade Kft.) 123 szavazattal, Puskás Norbertet (Maxim Kiadó) 108 szavazattal és Érsek Nándort (Scolar Kft.) három évre az MKKE FB tagjává választotta.

14. számú határozat

A jelenlévő tagság Herjeczki Kornélt (Harmat Kiadói Alapítvány) 98 szavazattal az Etikai Bizottság elnökévé, valamint Réti Attilát (Tarandus Kiadó) 110 szavazattal, Rados Richárdot (Jaffa Kiadó) 104 szavazattal, Jenei Tamást (Saxum) 99 szavazattal és Jámbor Sándort (Kossuth Kiadó Zrt.) három évre az MKKE Etikai Bizottságának tagjává választotta.