2018.09.18. - Taggyűlés határozatok

Jegyzőkönyv

Készült a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése taggyűlésén

2018. szeptember 18-án, a magvető Café helyiségében

Jelen vannak: a mellékelt  jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv vezető: Balogh Erika

 

Gál Katalin (elnök): 9.00-kor a 193 mandátumból mindössze négy van jelen, az ülés nem határozatképes. Az előre kiküldött napirend szerint összehívja a taggyűlést 10.00 órára, amely már a jelenlevők arányától függetlenül határozatképes.

10.00 órakor, a megismételt taggyűlésen 144 mandátum képviselője jelent meg, az ülés határozatképes. Az elnök kéri a taggyűlést, hogy a 3,. napirendi pontot, a szervezeti változásokat hozzák előre, s így teszi fel szavazásra a kérdést, amelyet a taggyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül látható többséggel elfogad az alábbi sorrendben:

1. Tájékoztató a szervezeti változások

2. Tájékoztató a Frankfurti Könyvvásár előkészületeiről

3. Döntés új tagok felvételéről

4. Egyebek

1. sz. határozat

A jelenlevő tagok a fenti napirendet 144 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadták.

1.           Tájékoztató a szervezeti változásokról

Gál Katalin tájékoztatta a taggyűlést, hogy a nyár folyamán megújult az MKKE iroda, 25 év alatt felhalmozott papírokat selejteztek le a munkatársak, ki lett festve, takarítva, s a költségcsökkentés jegyében továbbra is  albérlőket keresnek az iroda egy részének használatára.  Személyi változásokra is sor került: Székely Lászlóné, Mara nyugdíjba ment, Márton Zsófia is máshol folytatja a pályáját. Továbbra is velünk van Kazinczy Paula, és külsősként a fesztiválok szervezésében Szabó Eszter. Augusztus közepétől új munkatársunk Balogh Erika, aki az irodavezetői teendőket látja el. Péterfy Gergely két hónapig Kínában van, addig Gál Katalin látja el az igazgatói helyettesítést.

A beszámolóhoz hozzászólás nem volt.

2. sz. határozat

A jelenlevő tagok a szervezeti változásokról szóló tájékoztatót 144 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadták.

 

2.           A Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár előkészületeiről Gál Katalin tájékoztatta a taggyűlést. Elmondta, hogy a Balassi Intézet átszervezése illetve a személycserék miatt előre nem látott nehézségekbe ütköztek ezért az MKKE elnökeként tárgyalásokat kezdeményezett az EMMI Kulturális Államtitkárságával és a Külügyminisztériummal, aminek eredményeként sikerült 8+4 millió Ft-ot gyűjtenie a frankfurti költségekre. Sikerült még 5 LCD képernyőt szerezni a Fővárosi Nagycirkusztól , amelyeken a kiadók által szeptember 21-ig, péntekig leadandó, angol nyelvű, digitális tartalmakat közvetítenék  a vásár ideje alatt.

Bejelentette, hogy október 10-én 17 órára hirdették meg a magyar pavilonban a fogadást, amire szeretettel várja a kiadók képviselőit.

Dávid Anna (Magvető) kérdésére elhangzott válaszként: a péntekig elküldendő kiadói anyagok lehetőleg valamilyen kép és valamilyen szöveg formátumban érkezzenek be a mkke@mkke.hu e-mail címre, hogy a grafikusok egységes arculati keretet tervezhessenek hozzájuk.

Gál Katalin felvetette, hogy Frankfurt után egy Gutenberg Klub keretében tervezik a Könyvvásár  illetve a többi MKKE által szervezett többi nagyrendezvény értékelését, áttekintését,  hogy beszéljenek arról, mi az, ami a leghatékonyabban közvetíti  és szolgálja a tagok igényeit, és milyen változtatásokat kell eszközölni a jövőben.

A napirendhez egyéb hozzászólás nem volt.

3. sz. határozat

A jelenlevő tagok  a Frankfurti Könyvvásár előkészületeiről szóló tájékoztatót  144 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadták.

 

3.           Harmadik napirendi pontként Gál Katalin tájékoztatta a taggyűlést, hogy egy tag a Cseh International tagsági viszonyát megszüntetik, mivel belépése óta nem elérhető, többszöri felszólításra sem fizette be a tagdíjat, így a jogi képviselő útján az MKKE  kezdeményezte a kiadó taglistából való törlését a bíróságon.

Két tag, a Magyar Konyha Kiadó és a Roland Kiadó jelezte kilépését 2019. dec. 31-i hatállyal, amit a taggyűlés látható többséggel tudomásul vett.

4. sz. határozat

A jelenlevő tagok a Magyar Konyha Kiadó kilépését  144 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett tudomásul vették.

 

5.sz. határozat

A jelenlevő tagok a Roland Kiadó kilépését  144 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett tudomásul vették.

Gál Katalin tájékoztatott arról, hogy az elmúlt hónapokban öt kiadó kérte a felvételét: a Boook Publishing,  a Látóhatár Kiadó, a Művészeti és Irodalmi Jelen Kiadó, a Norand Kiadó és a Pallas Athéné Kiadó. Megkérte a szervezetek képviselőit, hogy röviden mutassák be a tevékenységüket.

Széplaki Péter, Book Publishing: Kiadójuk 2009-ben alakult, négy magánszemély alapította egy könyv kiadádára.  Mostanra szépen kinőtte magát a kiadó. Főképpen szakácskönyveket jelentetnek meg, s a tavalyi évben már százmilliós árbevételre tettek szert.  Korábban voltak már tagok az MKKE-ben, 20114-ben léptek ki, de most szeretnének visszajönni. Felajánlotta a központjukat a Mester utcában hasonló rendezvények tartására.

6.sz. határozat

A jelenlevő tagok a Boook Publishing Kiadó  belépését  144 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett támogatták.

 

Halász Csilla Látóhatár Kiadó: Egyszemélyes kiadó, ő maga újságíróként alapította, főként az ismeretterjesztést tekinti feladatának és igyekszik igényes megjelenésű könyvek, albumok megjelentetésére. Hozzá tartozik a Pest-Buda internetes újság is.

7.sz. határozat

A jelenlevő tagok a Látóhatár Kiadó  belépését  144 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett támogatták.

Böszörményi Zoltán, Művészeti és Irodalmi Jelen Kiadó:  2001-ben vált ki a Jelenkor-ból, 2003 óta létezik a kiadó, erdélyi magyar irodalom régi és kortárs szerzőit jelentetik meg Kányáditól Nagy-Álmos Ildikóig terjed a paletta. Évi 13-14 könyvvel lépnek a piacra, minden évben ott vannak a Könyvhéten.

8.sz. határozat

A jelenlevő tagok a Művészeti és Irodalmi Jelen Kiadó  belépését  144 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett támogatták.

Tekei Erika, Norand Kiadó: a marosvásárhelyi kiadó 2005 óta létezik, egy matematikus-szociológus házaspár alapította, elsősorban a fiatalabb korosztály számára készítenek könyveket. Eleinte iskolai munkafüzeteket készítettek, később mesekönyvekkel, szépirodalmi  és népköltészeti könyvekkel jelentek meg. Van egy folyóiratuk is a Tanítók lapja. 2018-tól már Magyarországon is forgalmaznak könyveket.

9.sz. határozat

A jelenlevő tagok a Norand Kiadó  belépését  144 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett támogatták.

Cseh Katinka, Pallas Athéne Kiadó: új kiadó, 2017 óta léteznek, elsősorban geopolitikai, pénzügyi, gazdasági kiadványokkal kívánnak jelen lenni a piacon, akadémiai szerzői háttérrel rendelkeznek, fő célcsoportjuk az egyetemista korosztály. Egyelőre webshopként működnek,  Frankfurtban társkiállítóként lesznek jelen.

9.sz. határozat

A jelenlevő tagok a Pallas Athéne Kiadó  belépését  144 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett támogatták.

4.           Az Egyebek napirend keretében Gál Katalin elnök tájékoztatta a taggyűlést, hogy a bíróság megszüntette az eljárást , amelyet 2017-ben dr. Pokó Renáta kezdeményezett becsületsértés és rágalmazás  címén Kocsis András Sándor korábbi MKKE elnök ellen, és 2018 augusztus 31-én a bírósági végzés kimondta, hogy  Kocsis András Sándor nem követett el sem becsületsértést, sem rágalmazást a felperes ellen.

Tájékoztatta a tagokat, hogy a legutóbbi Gutenberg Klub rendezvényt követően Bódis Béla (Kossuth), Tompos Krisztina (Libri)elkészítettek egy ajánlást az ügynökségi számlákkal kapcsolatosan, amelyet az elnökség tagjai elfogadtak, s amelyet mellékelten eljuttatunk az MKKE tagjaihoz  és egyúttal szakértői tárgyalásokat is kezdeményeznek az ügynökségekkel.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégének személyére sok javaslat érkezett. Közülük az elnökség tagjai hármat rangsoroltak, eszerint, ha elfogadja a felkérést, akkor Margaret Atwood lesz a díszvendég 2019-ben, a második legtöbb szavazatot Murakami Haruki, a harmadikat pedig Kar Ove Knausgaard kapta.

Dávid Anna (Magvető)javasolta, hogy jó lenne a díszvendégekről  (az országról és a személyről is) 1-2 évvel előbb dönteni, hogy a kiadók is rákészülhessenek a rendezvényre illetve könnyebb legyen elhívni a vendégeket.  Többször felvetődött, hogy  nagyobb súlyt lehetne adni a  Könyvfesztiválnak, ha több neves írót is meghívnának vagy több országot. Az ország díszvendégségre korábbi javaslat volta Duna-menti országok díszvendégségének ötlete, amihez javasolták Claudio Magris meghívását.

A z elnök szavazást rendelt el a javaslatról, s látható többség támogatta azt. Az elnökség nevében ígéretet tett, hogy januárban a 2020 évi díszvendégekről dönteni fognak.

Bejelentette, hogy az elnökségen belül egy munkacsoport dolgozik egy korszerű versenyszabályzat előkészítésén és kérte, hogy december elejéig mindenki küldje el a javaslatát, hogy a tavaszi taggyűlésen a taggyűlés elé hozhassák szavazásra.

Tájékoztatta a taggyűlést, hogy a korábban Érsek Nándor által felvetett torrentoldal ügyében ügyvédi felszólítást küldetett az MKKE az oldal tulajdonosának és készek további jogi lépéseket foganatosítani.

Az egyebek között merült fel, hogy a jövő évi könyvhétnek új helyszín kell.  Gál Katalin felvetette a Nemzeti Múzeum és környékét (Mikszáth tér, Krúdy utca), mint lehetőséget . Többen javasolták a Bazilika előtti teret, utcákat amelyet  esetleg egy Erzsébet téri összekapcsolással lehetne bővíteni. Szemere Gabriella felajánlotta, ha az a hely lesz a helyszín, a Centrál Média csoport a közelben biztosít egy fedett részt a könyvhétre. A jelenlevők abban maradtak, hogy az MKKE-ben begyűjtik a javaslatokat, és Frankfurt után döntés születik a helyszínről.

Több hozzászólás nem lévén a levezető elnök az ülést bezárta.

 

A jegyzőkönyv hiteléül:

 

Dr. Gál Katalin

elnök