2020.01.21. - Taggyűlés határozatok

Jegyzőkönyv

 

készült a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

2020. január 21-én, a Magvető Café helyiségében tartott taggyűléséről

 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv vezető: Balogh Erika

 

Dr. Gál Katalin (levezető elnök): 9.00-kor megállapítom, hogy a 334 szavazatból  mindössze 36 van jelen, az ülés nem határozatképes. Az előre kiküldött napirend szerint ugyanezen nap 10.00 órára összehívott megismételt taggyűlés már a jelenlevő szavazatok számától függetlenül határozatképes lesz.

 

10.00 órakor a levezető elnök megállapítja, hogy a megismételt taggyűlésen 52 kiadó képviseletében 158 mandátum képviselője jelent meg, az ülés határozatképes. Az elnök ismerteti az elnökség által javasolt napirendet és kéri a taggyűlést, hogy fogadja el.

 

A javasolt napirend:

 

1. Új tagok felvétele

2. Elnökségi beszámoló

3. Tájékoztató a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál előkészületeiről

4. Aktuális könyvszakmai kérdések megbeszélése

5. Egyebek

Az Egyebek napirendi ponton belül javasolja, hogy a taggyűlés nézze meg Tápai Csaba Nagy E-könyv című prezentációját

 

1. sz. határozat

A jelenlevő tagok a fenti napirendet 158 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadták.

 

 

1.  Új tagok felvétele

A levezető elnök tájékoztatja a taggyűlést, hogy három tag 2019. december 31-ével kilépett az Egyesülésből: a Treefa World, mivel tulajdonosa külföldre költözött, a Kossuth Csoportból pedig a Ventus Libro és a Noran Libro.

Hat szervezet jelezte, hogy szeretne belépni, közülük öt szervezet képviselője jött el a taggyűlésre, hogy a szavazás előtt bemutassa kiadóját.

Elsőként megkéri dr. Soós Gábort, az Ad Librum Kiadó képviselőjét, hogy mutassa be röviden a kiadót.

Dr. Soós Gábor elmondja, hogy Könyvguruként részt szoktak venni a Könyvfesztiválon és Könyvhéten is.  Adnak ki regényeket, de non fiction műfajban is otthon vannak pszichológiai tárgyú kiadványaikkal, illetve a magán történelmet bemutató könyveikkel.

A levezető elnök kérte a Taggyűlést, hogy szavazzanak arról, hogy az Egyesülés felveszi-e tagjai sorába az Ad Librum Kft-t.

2. sz. határozat

A jelenlevő tagok az Ad Librum Kft-t 158 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az MKKE tagjai sorába felvették. A tagsági jogviszony kezdete: 2020. április 1.

 

A levezető elnök másodikként megkéri Igazné dr. Buzgó Juditot, az Alföldi Nyomda Zrt. képviselőjét, hogy mutassa be röviden a szervezetet.

Igazné dr. Buzgó Judit elmondja, hogy nyomdájuk 460 éves, 400 fő állandó munkatárssal dolgoznak, 7 millió példányban nyomtatnak könyveket exportra és importra is, a magyarországi tankönyvek 60 %-át náluk nyomják.

A levezető elnök jelzi, hogy ha az Alföldi felvételt nyer, már két nyomda lesz tagja az MKKE-nek.

A levezető elnök kérte a Taggyűlést, hogy szavazzanak arról, hogy az Egyesülés felveszi-e tagjai sorába az Alföldi Nyomda Zrt-t.

3. sz. határozat

A jelenlevő tagok az Alföldi Nyomda Zrt-t 158 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az MKKE tagjai sorába felvették. A tagsági jogviszony kezdete: 2020. április 1.

 

Harmadikként megkéri Igazné Némethi Editet, a Graph-Art képviselőjét, hogy mutassa be röviden a kiadót.

Némethi Edit elmondja, hogy a 90-es években gyerekmagazinokkal, könyvborítók tervezésével foglalkozott a cégük, később az ismeretterjesztő és gyermekkönyvek kerültek fókuszba. Kiadványaikat saját terjesztőhálózatukon keresztül értékesítik.

A levezető elnök kérte a Taggyűlést, hogy szavazzanak arról, hogy az Egyesülés felveszi-e tagjai sorába a Graph-Art Kft-t.

4. sz. határozat

A jelenlevő tagok a „GRAPH-ART” Kft-t 158 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az MKKE tagjai sorába felvették. A tagsági jogviszony kezdete: 2020. április 1.

 

Negyedikként megkéri Tóth Csabát, a Martin Opitz Kiadó képviselőjét, hogy mutassa be röviden a kiadót.

Tóth Csaba elmondta, hogy kiadójuk szépen fejlődik, már évi 20-25 címnél tartanak, tudományos, akadémiai igényű könyveket adnak ki, főképp történelmi, régészeti és művészettörténeti tárgyúakat. Egy-egy könyv 500-3000 példányban jelenik meg, egyes kiadványaikat már külföldön is terjesztik.

A levezető elnök kérte a Taggyűlést, hogy szavazzanak arról, hogy az Egyesülés felveszi-e tagjai sorába a  MARTIN OPITZ Kiadó Betéti Társaságot.

5. sz. határozat

A jelenlevő tagok a MARTIN OPITZ Kiadó Betéti Társaságot 158 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az MKKE tagjai sorába felvették. A tagsági jogviszony kezdete: 2020. április 1.

Ötödikként megkéri Véghelyi Balázst, a Véghelyzet Kft. – Üveghegy Kiadó képviselőjét, hogy mutassa be röviden a kiadót.

Véghelyi Balázs elmondta, hogy kiadójuk elsősorban igényes, nagyon jó minőségű könyveket készít, elég széles spektruma van kiadványaiknak, szépirodalomtól a mesekönyveken át az ismeretterjesztő művekig.

A levezető elnök kérte a Taggyűlést, hogy szavazzanak arról, hogy az Egyesülés felveszi-e tagjai sorába az VÉGHELYZET Kft-t.

6. sz. határozat

A jelenlevő tagok a VÉGHELYZET Kft. 158 szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az MKKE tagjai sorába felvették. A tagsági jogviszony kezdete: 2020. április 1.

 

A levezető elnök gratulált az új tagoknak.

 

2.  Elnökségi beszámoló

Gál Katalin elnök-igazgató tájékoztatást adott az MKKE elmúlt egy éves tevékenységéről. a főbb projektekről.

Szervezeti átalakulások

A 2019-es év úgy kezdődött, hogy nem volt igazgató az MKKE élén , november végétől  február 20-ig elnökként elláttam az igazgatói teendőket is. Február 20-án igazgatónak választottak.

Az Ünnepi Könyvhét után Szabó Eszter, aki korábban vállalkozóként megbízással látta el a Könyvfesztivál és az Ünnepi Könyvhét és frankfurti magyar stand szervezését, távozott az Egyesüléstől.

Október elején Kazinczy Paula is távozott.

Jelenleg az MKKE-nek az igazgatóval együtt 3 állandó munkatársa van, de projektenként részfeladatokat pl. sajtó, PR vagy Social média kommunikáció kiszervezünk, ahogy a könyvelési, jogi képviseleti, illetve a rendszergazda feladatokat is megbízási szerződéssel látják el.

Az MKKE 2019-ben két taggyűlést tartott. Igazgatót választott, a Felügyelő Bizottság javaslata alapján elfogadta az éves beszámolót. 2019 tavaszán az elnökség kezdeményezésére, a tagság bevonásával egy új Üzleti és Etikai Szabályzat készült, amelyet a taggyűlés elfogadott és ezzel megszűnt egy törvénysértő helyzet (mivel a korábbi Versenyszabályzat törvénysértő volt).

Új működési mód kicsi, de hatékonyabb, több lábon áll a munkaszervezet, új projektek vannak.

Hagyományos projektek:

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – a tavalyi még Szabó Eszter szervezésében zajlott.

Norvégia volt a díszvendég, egy gazdag programmal.

Óriási siker volt Karl Ove Knausgard díszvendég jelenléte, hosszú kígyózó sorokban álltak a dedikálásra és a beszélgetésre várók. Hasonló sikere volt az Agave vendégének, a sci-fi író Joe Scalzinak, de a hazai írók sem panaszkodhattak. A programok, amelyeket a  kiadók szervezetek a Millenáris termeibe, szinte mind teltházasak voltak, sőt. A Fesztivál egyik fő vonzerejévé váltak a programok.

Az idén a Kertész utcai stáb több változást tervez a Fesztivállal kapcsolatban:

-        a megnyitót és a dísz-és kiemelt vendégek programjait a Táncszínházban tartjuk

-        nem lesz fogadás, a megnyitó után lesz egy koccintás, tapaszokkal, amit megpróbálunk szponzorációval megoldani

-        lesz a fesztiválnak hivatalos prospektusa, amely nemcsak a helyszínen, hanem a könyvesboltokban is elérhető lesz

-        nagy hangsúlyt fektetünk a Facebook és az Instagram jelenlétünkre

Ide tartozik, hogy elkezdtünk tárgyalni a jövő évi díszvendégségről a lengyelekkel. Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy fordítástámogatási lehetőségek nyíljanak meg.

Ünnepi Könyvhét

-        2019-ben új helyszínre kényszerültünk a Vörösmarty tér felújítása miatt, a Duna korzóra.

-        A vélemények kb. 50-50 %-ban megoszlottak a helyről, illetve a forgalomról - összességében jobban kedvezett a kisebb kiadóknak és kevésbé a nagyobbaknak.

-        Idén a felújított Vörösmarty térre pályázunk, lehetséges, hogy kiegészítve a József nádor térrel(?)

-        Prospektus, programok, Irodalmi és mesehajó

 

Frankfurt – magyar pavilon

Tavaly először sikerült úgy megállapodni a PIM-mel, hogy az MKKE-nek ne kerüljön pénzbe a frankfurti stand, de jelen lehessenek a kiadók könyvei a nemzeti stand polcain és a kiadók tárgyaló- és találkozóhelyként használhassák az elegáns, a Bauhaus jegyében készült standot. Az MKKE üzemeltette a standot, szervezte a fogadást, amelyre idén nagyon sokan eljöttek, nemcsak a kiadók képviselői, de a nemzetközi könyves szervezetek és külföldi kiadók képviselői is. Régi tervünk vált valóra, amikor végre egy angol nyelvű kiadói katalógussal (nyomtatott és digitális) mehettünk ki Frankfurtba.

 

 

Szép Magyar Könyv verseny

Tavaly kicsit korszerűsítettük a verseny kiírását, azzal a céllal, hogy minél több MKKE kiadó vegyen részt, ugyanakkor minél nagyobb rangot adjunk a díjnak. Csökkentettük a kategóriák számát (néhányban évek óta alig volt pályázó), növeltük a díj összegét és létrehoztunk egy díjat a legjobb illusztrátornak is.

Új projektek:

Könyvszakmai képzések

Márciusban indítottuk könyvszakmai képzéseinket, azóta 4 témakörben 6 képzés volt. Igazi sikertörténet, alkalomról alkalomra egyre többen jönnek a kiadók munkatársaiból. A képzés az MKKE tagok részére ingyenes.

-        nyomdai produkció, papírismeret

-        kiadói jogok

-        nyomdai ismeretek

-        social media használat a könyvkiadásban

Utóbbi egy 4 alkalmas minitanfolyam, két képzésen vagyunk túl, kettő van még hátra.

Társadalmi felelősségvállalás projekt

-        a legújabb, egy másik civil szervezettel, a Heti Betevővel közösen valósult meg, nagyon sok kiadó csatlakozott könyvadománnyal, a kiadók munkatársai süteményekkel, gyümölccsel és önkéntesmunkával kapcsolódtak egy könyves főzésnek meghirdetett akcióhoz, amely során 300 rászorulót láttunk el rendes vasárnapi ebéddel és olvasnivalóval

 

Hasonló projekteket tervezünk a jövőben is évente 2-3 alkalommal, más területeken is

 

A levezető elnök megkérdezte a tagokat, hogy van-e hozzáfűznivalójuk a beszámolóhoz.

Hozzászólás nem volt.

3. Tájékoztató a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál előkészületeiről

Gál Katalin tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy lezárult a standokra jelentkezés időszaka, kb. 200 m2-rel „túljegyezték” a fesztivált, azaz többen jelentkeztek, mint a korábbi években. Az MKKE tagokat sikerült nagyrészt a kért helyekre elhelyezni. Elmondta, hogy végre méltó körülmények között rendezhetik a megnyitó ünnepséget, illetve a várhatóan nagy létszámú közönséget vonzó beszélgetéseket és dedikálásokat. A díszvendég Szvetlana Alekszijevicsen kívül Jo Nesbo és R.F. Kuang is a fesztivál vendége lesz, utóbbiak a kiadók meghívására érkeznek. A  spanyolok valószínűleg 4-5 írót hoznak, az így biztosított PR lehetőségekre építhetnek az érintett kiadók. A programokra jelentkezés feltételeit, valamint a könyvfesztivál prospektusába jelentkezésről szóló felhívást a napokban közzéteszi az MKKE.  A prospektus újdonság lesz, a könyvhetihez hasonló feltételekkel és módon lehet jelentkezni. A standokat új kivitelező készíti, a technikai részletek megbeszélésében rendelkezésre állnak.

 

 

4. Aktuális könyvszakmai tájékoztató

Gál Katalin tájékoztatta a tagokat a „kötelespéldány-rendelet” bevezetésének stádiumáról. Elmondta, hogy az OSZK-ban tartott szakmai egyeztetésen kifejezte az MKKE tiltakozását és személyes találkozót kért a PIM főigazgatójától. Ennek eredményeként sikerült elhalasztatni a rendelet bevezetését, ez a Magyar Közlöny dec. 30-i számában meg is jelent. Elmondta, hogy egy egyeztetés kezdődik egy könyvtörvény megalkotásáról, amelyben a kormányzat partner lenne, és kérte a kiadóvezetők aktivitását annak érdekében, hogy egy, a kiadókat védő törvény jöjjön létre.

Hozzászólások: Ab Ovo kiadó képviselője – meg kell nézni a nyugati országokat,

Múlt és Jövő képviselője – Nincs szükség könyvtörvényre

5. Egyebek

Tápai Csaba prezentációja a Nagy E-könyv projektről.

Kérdés nem volt, Gál Katalin bezárta az ülést.

Budapest, 2020. január 21.

 

A jegyzőkönyv hiteléül:

Dr. Gál Katalin

elnök