2020.06.08–09. - Taggyűlés határozatok

Jegyzőkönyv

ülés tartása nélkül, online szavazással lebonyolított határozathozatalról

 

A kiküldött meghívóban megjelölt időpontig, 2020. június 8-án 9.00 óráig beérkezett szavazatok alapján a szavazás nem volt határozatképes.

Ugyanabban a meghívóban megismételt szavazásra közzétett időpontig, 2020. június 9-én 9.00-ig beérkezett szavazatok alapján az ülés határozatképes volt.

342 mandátumból 183 mandátum részt vett a szavazásban és az MKKE tagjai az alábbi határozatokat hozták:

 

1/2020 (VI. 9.) 1. számú határozat

A taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatallal az Egyesülés 2019. évi számviteli beszámolóját 183 mandátum igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett jóváhagyta.

 

 

2/2020 (VI. 9.) 2. számú határozat tervezet 2019. évi adózott eredmény felosztása tárgyában

 

A taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatallal az Egyesülés 2019. évi adózott eredményét  eredménytartalékba helyezését 183 mandátum igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett jóváhagyta.

 

 

3/2020 (VI. 8.) 3. számú határozat tervezet új tag - Joshua Könyvek - felvételéről

A taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatallal az Egyesülés tagjai sorába felvette a Joshua Könyveket, 182 mandátum igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett.

 

 

4/2020 (VI. 8.) 4. számú határozat tervezet új tag – Urbis Kiadó - felvételéről

A taggyűlés ülés tartása nélküli határozathozatallal az Egyesülés tagjai sorába felvette az Urbis Könyvkiadót 183 mandátum igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett.

 

A beérkezett szavazatokat regisztrálta: Balogh Erika és Heiser Krisztina

A jegyzőkönyvet készítette: Balogh Erika

 

Budapest, 2020. június 9.