2022. 06. 30. Taggyűlés határozatok

Taggyűlési jegyzőkönyv

készült a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

2022. június 30-án 9 órakor a Magvető Caféban tartott taggyűléséről, cím:      

1074 Budapest, Dohány utca 13.

Jelen vannak: 1. sz. mellékletben található jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Gál Katalin (levezető elnök): 9.00-kor a 309 mandátumból 16 van jelen, az ülés nem határozatképes. Az előre kiküldött napirend szerint ugyanezen nap 10.00 órára összehívott megismételt taggyűlés már a jelenlévő szavazatok számától függetlenül határozatképes.

10.00 órakor, a megismételt taggyűlésen 131 szavazat képviselője jelent meg, az ülés határozatképes. A taggyűlést levezető kéri a taggyűlést, hogy fogadja el a kiküldött napirendi javaslatot a következők szerint:

  1. Szavazás új tagjelöltek felvételéről
  2. Az Ünnepi Könyvhét értékelése és megbeszélése
  3. Felkészülés a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra
  4. Etikai Bizottság beszámolója
  5. Egyebek

A jelenlevő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 131 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

3/2022. számú határozat

1. napirendi pont: Szavazás új tagjelöltek felvételéről

Dr. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke ismertette, hogy mely könyvkiadók jelezték előzetesen csatlakozási szándékukat. Ezek a kiadók az AMTAK Könyvkiadói és Kereskedelmi Bt., Equibrilyum Könyvkiadó Kft., Füst Milán Fordítói Alapítvány, Magistra Könyvkiadó és Könyvkereskedő Kft., Pro Lumen Kft. – Marysol Könyvkiadó, MCC Press, Metropolis Media Group Lap- és Könyvkiadó Kft., Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány.

A Füst Milán Fordítói Alapítvány, Media Nexus Kft. és a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány képviselői nem voltak jelen a taggyűlésen.

A tagjelöltek jelen lévő képviselői röviden bemutatták könyvkiadóik tevékenységét.

Az AMTAK Könyvkiadói és Kereskedelmi Bt., Equibrilyum Könyvkiadó Kft., Magistra Könyvkiadó és Könyvkereskedő Kft., Pro Lumen Kft. – Marysol Könyvkiadó, Metropolis Media Group Lap- és Könyvkiadó Kft. Egyesülésbe történő felvételét a taggyűlés egyhangúlag jóváhagyta, az MCC Press Egyesülésbe történő felvételét a taggyűlés 1 kiadó (5 mandátum) ellenszavazatával hagyta jóvá.

2. napirendi pont: Az Ünnepi Könyvhét értékelése és megbeszélése

Dr. Gál Katalin elmondta, hogy a 93. Ünnepi Könyvhét rendben lezajlott, az új programokat, koncerteket is sokan látogatták.

3. napirendi pont: Felkészülés a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra

Az MKKE megkezdte a 27. Nemzetközi Könyvfesztivál szervezését, ami 2022.09.29 és 10.02 között kerül megrendezésre. A Könyvfesztivál helyszíne a Millenáris lesz, a kiállítók a D épületben, a Fogadóban (G épület) és a Millenáris Parkban, kültéren tudnak majd kiállítói területet bérelni. A Könyvfesztiválon a szlovákiai, szlovák és magyar nyelvű irodalom lesz fókuszban. A programoknak az Európa Pontban, a Nemzeti Táncszínházban, illetve a D épületben található előadótermek adnak majd otthont.

Tekintettel a növekvő mértékű inflációra és arra, hogy az Egyesülés tagdíja 2014 óta nem változott, Dr. Gál Katalin javasolta, hogy a tagok vitassák meg a tagdíjemelés lehetőségét. Dr. Gál Katalin kiinduló javaslata a tagdíjak 10%-kal történő emelése volt. Bujtor László javasolta, hogy a tagdíj eltérő mértékben növekedjen a tagok éves forgalmának függvényében. Dr. Gál Katalin hangsúlyozta, hogy a tagdíjemeléshez teljes egyetértésre van szükség a tagságtól és felkérte a Felügyelő Bizottságot, hogy vizsgálja meg a tagdíjemelés kérdését.

4/2022. sz. határozat

4. napirendi pont: Etikai Bizottság beszámolója

Herjeczki Kornél, az Etikai Bizottság elnöke beszámolt a Bizottság 2021 és 2022 évi tevékenységéről. Az Etikai Bizottsághoz 2021-ben nem érkezett megkeresés. 2022-ben két megkeresés érkezett a Bizottsághoz. A megkeresések tartalmát és kimenetelét Herjeczki Kornél részletesen ismertette. Az Etikai Bizottság éves jelentése a 2. sz. mellékletben található.

Az Etikai Bizottság éves jelentését a Taggyűlés egyhangúlag jóváhagyta, 1 kiadó (5 mandátum) tartózkodott a szavazáskor.

 

5. napirendi pont: Egyebek

A Magvető Kiadó képviselője megkérdezte, hogy 2023-ban és az azt követő években hogyan lesz ütemezve az év folyamán az Ünnepi Könyvhét és a Nemzetközi Könyvfesztivál. Dr. Gál Katalin jelezte, hogy a MKKE tájékoztatni fogja a tagokat a rendezvények 2023-as ütemezéséről.

Egyéb napirendi pont nem merült fel, a levezető elnök az ülést lezárta.

Budapest, 2022.06.30.