2022. 12.13. Taggyűlési határozatok

Taggyűlési jegyzőkönyv

készült a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

2022. december 13-án 9 órakor a Magvető Caféban tartott taggyűléséről, cím:      

1074 Budapest, Dohány utca 13.

Dr. Gál Katalin (levezető elnök): 9.00-kor a 312 mandátumból 4 van jelen, az ülés nem határozatképes. Az előre kiküldött napirend szerint ugyanezen nap 10.00 órára összehívott megismételt taggyűlés már a jelenlévő szavazatok számától függetlenül határozatképes.

10.00 órakor, a megismételt taggyűlésen 133 szavazat képviselője jelent meg, az ülés határozatképes. A taggyűlést levezető kérte a taggyűlést, hogy fogadja el a napirendi javaslatot a következők szerint:

1. Társasági szerződés módosítása

2. Új tagok felvétele

3. 2022-es év eseményei és tervek 2023-ra

4. Egyebek

A jelenlevő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 133 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

5/2022. számú határozat

1. napirendi pont: Társasági szerződés módosítása

Működési költség hozzájárulás

Dr. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke ismertette az éves működési költség hozzájárulás megemelése melletti érveket. 2016. januárja és 2022. novembere között az infláció mértéke meghaladta a 40%-ot, miközben az MKKE tagjainak működési költség hozzájárulása változatlan maradt. Mivel az előttünk álló időszakban is várható az árszínvonal növekedése, az Elnökség javasolta a működési költség hozzájárulás fogyasztóiár-indexhez történő igazítását. A konkrét javaslat szerint a 2023-as évben a jelenlegihez képest 15%-kal növekedne a működési költség hozzájárulás minden kategóriában, 2024-től pedig a hozzájárulás a KSH által előző évre megállapított fogyasztóiár-index növekedés mértékével emelkedne.

A működési költség hozzájárulás emelését a taggyűlés egyhangúlag jóváhagyta a javaslat szerint. A 2023-as évben a jelenlegihez képest 15%-kal növekedik a működési költség hozzájárulás minden kategóriában, 2024-től a hozzájárulás a KSH által előző évre megállapított fogyasztóiár-index növekedés mértékével emelkedik. A Társasági Szerződés 10.2-es pontja ennek megfelelően módosul.

 

6/2022. számú határozat

Jogi szempontból nem önálló imprintek helyzetének rendezése

Dr. Gál Katalin elmondta, hogy azon tagok számára, melyek rendelkeznek olyan szervezeti egységgel, ami a könyvkiadás vagy a könyvforgalmazás terén önálló márkanévvel jelenik meg (imprint), de jogi szempontból nem önálló szervezet, az Egyesülés szeretné lehetővé tenni, hogy az imprintjeik éves működési költség hozzájárulás és szavazati jog szempontjából különálló entitásként lehessenek jelen a szervezet működésében. Ez azt jelentené, hogy az imprintek saját éves nettó árbevételük alapján fizetik a működési költség hozzájárulást, és az imprintekkel rendelkező tag szavazati joga az imprintek szavazati jogának összege. Íly módon azok a kiadók, melyek korábban önálló tagként járultak hozzá az Egyesülés működéséhez, összesített szavazattal ugyan, de a továbbiakban is különállóan tudnak tagok maradni. Azok a tagok, akiknek imprintjeik vannak, saját döntésük alapján térhetnek át erre a hozzájárulási módra, vagy maradhatnak a jelenleginél. A változtatási szándékot írásban szükséges jelezni az MKKE felé.

Az jogi szempontból nem önálló imprintek helyzetének rendezését a taggyűlés egyhangúlag jóváhagyta a javaslat szerint. Amennyiben valamelyik tagnak egy vagy több olyan szervezeti egysége van, amelyik a könyvkiadás vagy a könyvforgalmazás terén önálló márkanévvel (imprint) jelenik meg, a tagot az ilyen szervezeti egység(ek) éves nettó árbevétele(i) után, szervezeti egységenként számított szavazatok összessége illeti meg, feltéve, hogy a tag vállalja, hogy működési hozzájárulásként az Egyesülésnek az ilyen szervezeti egység(ek) éves nettó árbevétele(i) alapján, szervezeti egységenként fizeti a csoportok szerinti működési költség hozzájárulások együttes összegét. A Társasági Szerződés 11.7-es pontja ennek megfelelően módosul.

 

7/2022. számú határozat

Határon túli szervezetek működési költség hozzájárulása

Jelenleg, a 2014. november 11-i taggyűlés 3. sz. határozata alapján a határon túli tagoknak félévente 25.000 Ft a hozzájárulásuk és egy szavazati jog illeti meg őket. Dr. Gál Katalin ismertette az Elnökség javaslatát arra vonatkozóan, hogy 2023-tól a határon túli szervezetekre a működési hozzájárulás és a szavazati jogok tekintetében ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a magyarországi székhellyel rendelkező tagokra. Balogh Ákos Gergely ellenvetése a javaslattal szemben az volt, hogy a határon túli tagoknak a távolság miatt eleve magasabbak a költségeik. Nyáry Krisztián javasolta, hogy a változás csak az Európai Unión belüli székhellyel rendelkező, határon túli tagokat érintse.

A taggyűlés egyhangúlag jóváhagyta, hogy az Európai Unión belüli székhellyel rendelkező, határon túli tagokra 2023-tól a működési költség hozzájárulás és a szavazati jogok tekintetében ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a magyarországi székhellyel rendelkező tagokra. Az Európai Unión kívüli székhellyel rendelkező tagoknak a továbbiakban is félévente 25.000 Ft a működési költség hozzájárulásuk és egy szavazati jog illeti meg őket.

 

8/2022. számú határozat

2. napirendi pont: Új tagok felvétele

Dr. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke ismertette, hogy mely könyvkiadók jelezték előzetesen csatlakozási szándékukat. Ezek a kiadók a BLUECyG. Publishing Kiadói Kft., Gingko Kiadó Kft., Könyv Népe Kiadó Kft., Magyar Nemzeti Múzeum, Media Nexus Kft., Polar Irodalmi, Művészeti, Kulturális, Oktatási és Életmód Műhely Egyesület és a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány. A tagjelöltek jelen lévő képviselői röviden bemutatták könyvkiadóik tevékenységét.

A BLUECyG. Publishing Kiadói Kft., Gingko Kiadó Kft., Könyv Népe Kiadó Kft., Magyar Nemzeti Múzeum, Media Nexus Kft., Polar Irodalmi, Művészeti, Kulturális, Oktatási és Életmód Műhely Egyesület és a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Egyesülésbe történő felvételét a taggyűlés egyhangúlag jóváhagyta. A Tagok a 2021. szeptember 14-én hozott, az Iskola Alapítvány új tag felvételéről szóló 5. számú határozatukkal felvett új tag megnevezését Fundatia Pentru  Scuala-ra módosítják, tekintettel arra, hogy ez az új tagnak a nyilvántartásban szereplő hivatalos elnevezése.

 

3. napirendi pont: 2022-es év eseményei és tervek 2023-ra

Dr. Gál Katalin elmondta, hogy a 27. Nemzetközi Könyvfesztivál rendben lezajlott, a rendezvényt, két év kihagyás után ismét sokan látogatták. A 94. Ünnepi Könyvhét tervezett időpontja    2023.06.08-06.11. A korábban tervezett 2023.06.01-06.04. közötti időpont azért változott meg, mert a helyszínen ezekben a napokban a Belvárosi Fesztivál kerül megrendezésre.

Az MKKE megkezdte a 28. Nemzetközi Könyvfesztivál szervezését, melynek időpontja        2022.09.28-10.01. A tervek szerint a Könyvfesztivál helyszíne a Millenáris B és D épülete lesz. A Könyvfesztiválon a holland és flamand irodalom lesz fókuszban, az Elnökség Jo Nesbø norvég írót javasolta díszvendégnek, az ő részvétele még egyeztetés alatt van.

Egyéb napirendi pont nem merült fel, a levezető elnök az ülést lezárta.

 

Budapest, 2022. 12. 13.