2023. 07. 04. Taggyűlési határozatok

Taggyűlési jegyzőkönyv

készült a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

2023. július 4-én 9 órakor a Magvető Caféban tartott taggyűléséről, cím:

1074 Budapest, Dohány utca 13.

Dr. Gál Katalin (levezető elnök): 9.00-kor a 350 mandátumból 27 van jelen, az ülés nem határozatképes. Az előre kiküldött napirend szerint ugyanezen nap 10.00 órára összehívott megismételt taggyűlés már a jelenlévő szavazatok számától függetlenül határozatképes.

10.00 órakor, a megismételt taggyűlésen 121 szavazat képviselője jelent meg, az ülés határozatképes. A taggyűlést levezető kéri a taggyűlést, hogy fogadja el a kiküldött napirendi javaslatot a következők szerint:

1.            Új tagok felvétele

2.            Az Ünnepi Könyvhét értékelése

3.            Felkészülés a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra

4.            Piaci körkép

5.            Egyéb

A jelenlevő tagok a fenti napirendi pontokat egyhangúlag, 121 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

1/2023. számú határozat

1. napirendi pont: Szavazás új tagjelöltek felvételéről

Dr. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke ismertette, hogy mely könyvkiadók jelezték előzetesen csatlakozási szándékukat. Ezek a kiadók: a LittleFox Kiadó, a Prae Kiadó és a Tölgy Kiadó.

A tagjelöltek jelen lévő képviselői röviden bemutatták könyvkiadóik tevékenységét.

A LittleFox Kiadó, a Prae Kiadó és a Tölgy Kiadó Egyesülésbe történő felvételét a taggyűlés egyhangúlag jóváhagyta.

2. napirendi pont: Az Ünnepi Könyvhét értékelése és megbeszélése

Dr. Gál Katalin elmondta, hogy a 94. Ünnepi Könyvhét rendben lezajlott, az új programokat, koncerteket is sokan látogatták. A programokhoz a Budapest Nagyregény írói, és a Budapest 150 csatlakozott, az esemény négy napja alatt közel 1.000 dedikálás és 70 színpadi esemény volt.

3. napirendi pont: Felkészülés a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra

Az MKKE megkezdte a 28. Nemzetközi Könyvfesztivál szervezését, ami 2023.09.28. és 10.01. között kerül megrendezésre. A Könyvfesztivál helyszíne a Millenáris lesz, a kiállítók a B, D épületben, és a Millenáris Parkban, kültéren tudnak majd kiállítói területet bérelni. A Könyvfesztiválon a holland irodalom lesz fókuszban. A programoknak az Európa Pontban, a Nemzeti Táncszínházban, illetve a B és D épületben található előadótermek adnak majd otthont. A Könyvfesztiválra 140 kiállító jelentkezett, ezek közül 14 külföldi kultúrintézet, nagykövetség, egyesület.

4. napirendi pont: Piaci körkép

A könyves szakma egyik legfontosabb aktuális kérdése, hogy hogyan tudja értelmezni gyermekvédelmi törvény előírásait, miszerint az LMBTQ-témájú könyveket a boltokban elkülönítve, fóliázva kell tárolni. Mivel nem egyértelmű a jogszabály, a kiadók és a kereskedők is ennek pontosítását várják. Az is felmerült, hogy egy jogalkotó vegyen részt az MKKE kibővített elnökségi ülésén.

5. napirendi pont: Egyebek

Dr. Gál Katalin ismertette a jelenlévőkkel, hogy az Egyesülés 2022. évi mérlegét és eredménykimutatását a taggyűlés, a 2023.05.26-i és 30-i ülés nélküli szavazás során egyhangúlag jóváhagyta. Az ülés nélküli szavazásra 340 mandátumból 87 mandátum képviseletében érkezett szavazat. Dr. Gál Katalin arról is beszámolt, hogy ebben az évben a Nemzeti Kulturális Alap elutasította az MKKE pályázatait, melyeket az Ünnepi Könyvhét és a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál támogatására nyújtottak be. Nádor Katalin, a Múlt és Jövő Kiadó képviseletében több kérdést tett fel az MKKE működésére vonatkozóan, melyekre Dr. Gál Katalin válaszolt.

Egyéb napirendi pont nem merült fel, a levezető elnök az ülést lezárta.

Budapest, 2023.07.04.