A nem papíralapú könyvek kedvezményes adózása

Dr. Matolcsy György miniszter úrnak

Nemzetgazdasági Minisztérium
Budapest
Honvéd u. 13/15.
1055

Tárgy: az Európai Bizottság áfa-javaslata.

Igen tisztelt Miniszter Úr!

Az uniós országok könyves szervezeteit összefogó Federation of European Publishers (FEP) - melynek a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése is aktív tagja - az elmúlt években erőteljesen lobbizott azért, hogy az áfa-irányelvekben vegyék figyelembe a nem papíralapú könyvek, így a hangoskönyvek, a digitális könyvek, a könyv-CD-k kedvezményes adózási lehetőségét is. Európai kollégáink arra kértek minket, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság adó- és vámügyekért felelős biztosa az elmúlt ciklusban magyar volt, vegyük fel vele kapcsolatot, kérve, támogassa a közös adómérséklést. Természetesen tisztában voltunk azzal, hogy a biztos hivatalában európai, s nem nemzeti érdeket képvisel elsősorban, függetlenségét nem sértve érveltünk a FEP közös kérése mellett.

Az Európai Bizottság az adó- és vámügyekért felelős biztos előterjesztésére két esztendővel ezelőtt elfogadott, s a Miniszterek Tanácsa részére hivatalosan is benyújtotta az alábbi javaslatot: „Category 6 (books, etc.): The current wording covers only books on paper support. For reason of neutrality, an extension is necessary in order to also cover books that are on CD, CD-ROMs or any similar physical medium that predominantly reproduce the same information content as printed books. Thus, only recordings that fundamentally reproduce the written text in a book are covered. A recording that includes supplementary material such as games, search functions, links to other material and similar, apart from the text read aloud, continues to be subject to the normal VAT rate."

Magyar fordításban: "6. kategória (könyvek stb.): A jelenlegi szövegezés csak a papír alapú könyveket foglalja magában. A semlegesség érdekében ezt ki kell bővíteni úgy, hogy magában foglalja a CD‑n, CD‑ROM‑on vagy bármilyen egyéb olyan hasonló fizikai hordozón lévő könyvekre is, amely hordozók túlnyomórészt a nyomtatott könyvek információtartalmát reprodukálják. Ezzel csak az olyan felvételekre terjed ki, amelyek alapvetően a könyvben lévő írott szöveget reprodukálják. Azok a felvételek, amelyek a felolvasott szövegen kívül olyan kiegészítő anyagokat tartalmaznak, mint a játékok, a keresési funkciók a más anyagokra utaló linkek és hasonlók, továbbra is a normál áfa-kulcs alá tartoznak."

A fentiek alapján az Európai Bizottság 2009. július 7-én döntött arról, hogy több termék és szolgáltatás kedvezményes adókulcs alá sorolása mellett lehetővé tette, hogy a nem papíralapú könyvek a nyomtatott könyvekkel azonosan, kedvezményesen adózhassanak. E döntés nyomán a már említett áfa-irányelv III/6. pontja így módosult: „...könyvek, beleértve a könyvtári kölcsönzést is (ideértve a brosúrákat, röplapokat, és más nyomtatott anyagokat, gyermekeknek szóló képes-, rajzoló-, illetve kifestőkönyveket, nyomtatott vagy kéziratos kottákat, térképeket, vízrajzi vagy hasonló ábrákat), felolvasott és kazettára vagy CD-re vagy bármilyen más fizikai formátumra felvett könyvek, újságok és folyóiratok értékesítése, kivéve a nagyrészt vagy teljes egészében reklámcélú anyagokat."

Tisztelt Miniszter Úr, immár 8 éve, hogy a magyar Országgyűlés nagy többséggel fogadta el a korábban a könyveket terhelő 12%-os forgalmi adónak az Európai Unió átlagára, 5%-ra csökkentését, méltányolva a magyar könyvkultúra szereplőinek érveit. Az Európai Unió minden országban ezzel a kedvezményes adókulccsal ismerik el a könyveknek a társadalomban, az oktatásban, a művelődésben betöltött egyedülálló szerepét, s általa az anyanyelvi kultúra megőrzését, fejlesztését. Ez a kedvezményes adókulcs a magyar adózási rendszerben azonban eddig csak a nyomtatott könyveket illette meg, s rendkívüli mértékben rontotta az új könyv-médiumok fejlődését, piaci pozícióit.

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió tagállamai maguk állapítják meg az áfa-kulcsokat, mind a normált, mind a kedvezményest, tisztelettel arra kérjük, hogy az Európai Bizottság egyhangú döntése értelmében, melyet az ECOFIN ugyancsak egyhangúan támogatott, a nem papíralapú könyveknek a kedvezményes, 5%-os adósávba sorolását a magyar adótörvények módosításakor legyen kedves, kezdeményezze a magyar törvényhozásban.

Támogatását előre is megköszönve,

őszinte tisztelettel:

Zentai Péter László
igazgató

Budapest, 2010. június 23