Javaslat új támogatási rendszerre

A magyarországi tudományos és szakkönyvkiadás állami támogatása az elmúlt évtizedben drámaian beszűkült, gyakorlatilag megszűnt. Az új tudományos, kutatási eredményeket a gyakorlat számára közvetítő, a felsőoktatásban is használatos szakkönyvek, referenciamunkák, tudományos kötetek választéka közel 2000 címmel csökkent, összpiaci forgalma 5 milliárd forinttal lett kevesebb! A minőségi magyar könyvkiadás alapvető ágazatában tapasztalható káros folyamat megállítása, remélhető megfordítása érdekében - természetesen a reális lehetőségeket mérlegelve - az alább részletezett támogatási modell megvalósítását javasoljuk:

 • A magyar tudományos és szakkönyvek évi 200 millió forintos támogatási keretét a Nemzeti Kulturális Alap biztosítaná. (A sima szövegszedésű műveket nem számítva, a tudományos és szakkönyvek többsége sokszerzős mű, nagyobb terjedelmük, gazdag illusztráltságuk, valamint alacsony példányszámuk és lassúbb fogyásuk okán költségesen állíthatók elő, így átlagosan nagyobb támogatást igényelnek, mint pl. a gyermekkönyvek vagy a szépirodalmi alkotások. E program keretében évente megközelítően 100 mű támogatására látunk reális lehetőséget. Új szakkönyvek, tudományos művek kifejlesztésekor legalább 50%-os költségtámogatással lehet számolni.)
 • Pályázni elsősorban új kötet kiadására lehessen, s legalább 4-5 év elteltével átdolgozott művel. Javított kiadással, illetve utánnyomással nem. Annak érdekében, hogy a pályázat a tudományos és szakkönyvkiadók minél szélesebb körét elérje, másrészt a bíráló kurátorok pontosan mérlegelhessék egy-egy támogatást kérő mű minőségét, fontosságát, javasoljuk, hogy egy-egy pályázó kiadó évi 6 címnél többel ne pályázhasson. Javasoljuk, hogy pályázni az egyetemi képzésben használatos szakkönyvekkel lehessen, jegyzetekkel és tankönyvekkel nem.
 • Javasoljuk, hogy az NKA nemrég felállított Könyvkiadás Kollégiuma új pályázati kiírási témája legyen a tudományos és szakkönyvpályázat. A Nemzeti Kulturális Alapra vonatkozó törvény, az NKA szervezeti felépítése és eddigi gyakorlata lehetőséget teremt arra, hogy a kollégiumok egy-egy pályázati téma kapcsán szakértőket alkalmazzanak. Azt javasoljuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által nyilvántartott 27 tudományterület szakosodásának megfelelően 6 szakértő segítse a Könyvkiadás Kollégiumot, az alább felsorolt tudományágak képviseletében:
  1. bölcsészettudományok, művészeti ágak szakkönyvei,
  2. társadalomtudományok, közgazdasági és üzleti tudományok,
  3. természettudomány,
  4. orvostudomány,
  5. műszaki tudományok, informatika,
  6. agrártudományok.
 • Célszerűnek tartanánk, ha a Könyvkiadás Kollégiumba a tudományos és szakkönyvkiadás képviselőjeként bekerült Bucsi Szabó Zsolt koordinálhatná a tudományos és szakkönyvkiadási pályázat kiírását és lebonyolítását, a fent említett szakértők bevonásával, akikre a Magyar Tudományos Akadémia tehetne javaslatot a Nemzeti Kulturális Alap elnökének, illetve alelnökének.
 • Annak érdekében, hogy a kollégiumi tagok és szakértők a lehető legteljesebb információ birtokában dönthessenek egy-egy mű támogatásáról, a kiadóknak a pályázatukhoz csatolniuk kell - mintegy referenciaként - az általuk a megelőző három esztendőben kiadott szakkönyveik listáját.

Budapest, 2012. augusztus 21.

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése Elnöksége