Könyvvásárlási támogatási javaslat

Az évente közel 13.000 új könyvcímet 35-37 millió példányszámban megjelentető magyar könyvkiadás messze a legnagyobb és legsokrétűbb kulturális ágazat hazánkban. A nyomtatott magyar kultúra színvonalától, választékától, az olvasáskultúra minőségétől függ az alap-, közép- és felsőoktatásunk hatékonysága, az önképzés eredményessége, a műveltség, a tudás széles körű elterjedtsége. A könyvek közvetítette tudás nélkül nincs igazi fejlődés, nem elképzelhető a magyar munkavállalók versenyképességének növekedése. Mindebben egyedülálló szerepük van az oktatás különböző szintjén dolgozó pedagógusoknak, az iskolai és a közkönyvtári dolgozóknak, a könyvtárosoknak. Számukra a könyv munkaeszköz. Ezért is érthetetlen, hogy a vállalkozásban dolgozó oktatók költségként elszámolhatják a munkájukhoz szükséges könyvbeszerzéseiket, míg az állami oktatási rendszerben dolgozó pedagógusoknak, az állami vagy önkormányzati intézményekben dolgozó könyvtárosoknak könyvvásárlásaikat nettó jövedelmükből kell fedezniük.

Ezért javasoljuk, hogy a pedagógusok és a könyvtárosok könyvvásárlásai évi maximum 100.000 forintig a személyi jövedelemadóban adóalap-kedvezménnyel járjanak, amelyet az éves jövedelemadó-bevallásban az érintettek nyilatkozata alapján lehetne érvényesíteni. Ez az adóalap-kedvezmény csak számlával igazolt értékig terjedhetne, s e számlákat - esetleges ellenőrzés céljából - az éves adóbevallás mellékleteként, annak elévüléséig meg kellene őrizni.

Ez a kedvezmény nem csupán a szerény jövedelemmel rendelkező, felelős munkát végző pedagógusokat és könyvtárosokat segítené, de egyúttal a minőségi magyar könyvkiadás alkotóit és műhelyeit is, ami azért is különösen fontos lenne, mert az állami támogatás visszaszorulása miatt éppenséggel ez a kiadói ágazat szenvedte el a legtöbb veszteséget a nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság elmúlt négy éve alatt.

(Az Informatikai és Könyvtári Szövetség adatszolgáltatása szerint a közkönyvtárakban, a felsőoktatási és egyházi intézmények könyvtáraiban 6847 fő, az iskolai könyvtárakban 1505 fő dolgozik, azaz összesen 8352 könyvtáros. A magyarországi pedagógusok becsült száma 130.000.)

Budapest, 2012. augusztus 21.

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése Elnöksége