1999

Könyvforgalom Magyarországon 1999-ben

(Fogyasztói áron)

Az 1999. évi könyvforgalom 33.477.500.000 Ft volt.

(1998-ban a regisztrált forgalom 29.996.570.000 Ft volt, a növekedés tehát 11.6%.)

A piacvezető 86 cég forgalma 1999-ben: 28.677.500.000 Ft

Az importkönyvek tavalyi forgalma: 2.200.000.000 Ft

Az adatot nem szolgáltató, illetve az 1-2 könyvet publikáló kis cégek összforgalma: 600.000.000 Ft*

A félárú könyvek kereskedelmi forgalma: 2.000.000.000 Ft

A könyvforgalom tematika szerinti megoszlása

Az 1999. évi könyvforgalomból 9.783.000.000 Ft-tal, az összforgalom 29.3%-ával részesedik az ismeretterjesztő ágazat. (1998-ban az ágazat forgalma 8.550.000.000 Ft, 28.5% volt.)

A közoktatási tankönyvek (nyelvkönyvek) 8.778.000.000 Ft-os piaca az összforgalom 26.2%-át tette ki. (Az 1998-as adatok: 7.796.400.000 Ft; 25.9%.)

A szépirodalom kategóriájába sorolható művek 6.103.000.000 Ft-os forgalma a tavalyi piac 18.2%-át alkotta. (A műfaji elhatárolás nehézsége okán csupán becslés, hogy e piac kb. egynegyede, azaz 1.525.700.000 Ft-ot tett ki a minőségi szépirodalom adata.) Ugyancsak becslésen alapul, hogy az ifjúsági és gyermekkönyvek a kategórián belül kb. 15%-ot képviselnek, 915.450.000 Ft-os forgalommal.)

A tudományos művek, szakkönyvek, felsőoktatásban használatos kiadványok 1999-es összforgalma 6.666.000.000 Ft volt, a piac 19.9%-a. (Ez az adatsor 1998-ban 4.569.077.000 Ft volt, 15.2%.)

A CD-ROM-ok 1999-es eladási adatai a piac 3.8%-át jelentik, 1.279.000.000 Ft-tal, szemben az 1998-as 290.000.000 Ft-tal, amely 1998-ban az összforgalom 1%-át sem érte el.

Az importkönyvek 2.200.000.000 Ft-os eladási adata az összforgalom 6.6%-a. (Ennek 74%-a a közoktatási tankönyv, 13%-a felsőoktatási kiadvány, szakkönyv, lexikon, tudományos mű, 8%-a szépirodalom, 3%-a ismeretterjesztő mű, s 1%-a a CD-ROM, s az egyéb kategóriába sorolható művek is 1%-ot tesznek ki.)

Az álfélárú könyvek diszkont-kereskedelmének (döntő részben ismeretterjesztő, ill. bestseller kiadványok, szótárak) becsült forgalma 2.000.000.000 Ft, az összforgalom 5.97%-a. (1998-ban a teljes piac 6.6%-a volt!)

Az 1999-es adatok tükrében a tulajdonosi és piaci koncentráció tovább erősödött:

A piac 8 legnagyobb, milliárd Ft feletti forgalmat bonyolító cége az éves forgalom 42.45%-át produkálta.

A piacvezető 15 cég a teljes piac 58%-ának a birtokosa.

A 200 millió Ft forgalom felett produkáló cégek, 34-en a teljes forgalom 75%-át bonyolították le.

A magyar könyvkiadás első 55 cége az összforgalom 83.4%-át képviseli.

Az évente csupán 1-2 címet gondozó alkalmi kiadók tavaly az összforgalom alig 1.9%-át állították elő.

A külföldi tulajdonú cégek magyarországi piacrészesedése 1999-ben 25.5% volt, összforgalmuk 8.534.000.000.000 Ft-ot tett ki. (1998-ban a 6.573.060.000 Ft-os forgalmuk 21.9%-ot képviselt.)