2004

A magyarországi könyvforgalom 2004-ben

(Fogyasztói áron)

A 2004. évi könyvforgalom 58.194.650.000 Ft volt.

(2003-ban a regisztrált forgalom 56.871.989.000 Ft volt, a növekedés 2 %.)

A 149 piacvezető kiadó tavalyi forgalma: 52.344.658.000 Ft

Az import könyvek forgalma: 4.050.000.000 Ft

Az adatot nem szolgáltató, ill. 1-2 könyvet publikáló, kis cégek becsült forgalma: 800.000.000 Ft

Az álfélárú könyvek becsült diszkont forgalma:1.000.000.000 Ft

A 2004. évi összforgalom: 58.194.650.000 Ft

A könyvforgalom tematika szerinti megoszlása

A közoktatásban használatos könyvek ágazatának növekedése néhány év szünet után újra a könyvpiac első helyére juttatta a közoktatási tankönyvek, nyelvkönyvek körét. A 2004. évi könyvforgalomból 15.352.691.000 Ft-tal, az összforgalom 26,4 %-ával részesednek a tankönyvek. (2003-ban a forgalom 14.396.046.000 Ft, 25,3% volt.)

Az ismeretterjesztő könyvek 14.677.720.000 Ft-os piaca az összforgalom 25,2%-át tette ki. (Az elmúlt évi adat: 14.921.405.000 Ft, 26,2%.)

A szakkönyvek, lexikonok, szótárak, tudományos művek, valamint a felsőoktatásban használatos kiadványok elmúlt évi összforgalma 10.397.544.000 Ft volt, a piac 17,9%-a. Ezen ágazatban következett be a legerőteljesebb csökkenés, ugyanis ennek adatsora 2003-ban 11.733.557.000 Ft volt, az összforgalom 20,6 %-a.

A szépirodalom kategóriájába sorolható művek 9.459.855.000 Ft-os forgalma a tavalyi könyvpiac 16,2 %-át alkotta. (2003-ban 9.806.946.000 Ft-ért adtak el szépirodalmi könyveket, ami az összforgalom 17,2 %-át képviselte.)

A gyermek- és ifjúsági könyvek tavalyi 4.653.672.000 Ft-os forgalma az összforgalom 7,9%-át tette ki. (2003-ban az ágazat könyvei az összforgalom 9,2%-át, 5.204.034.000 Ft-os forgalmat képviseltek.)

Az import könyvek 4.050.000.000 Ft-os tavalyi eladási adatai az összforgalom 6,9%-át képviselték.

Az egyik legdinamikusabb növekedést a CD-ROM-ok piacán tapasztaljuk, a tavalyelőtti 2.654.827.000 Ft-tal szemben 2004-ben 3.653.176.000 Ft-ért vásároltak CD-ROM-okat, amely az összforgalom 6,2%-át jelenti.

Az álfélárú könyvek diszkont árusítása - becsült adataink szerint – a tavalyi összforgalomból kb. 1.000.000.000 Ft-tal részesedett, amely a teljes forgalomnak csupán 1,7%-a.

A könyvpiac koncentrációjában lényegében nem történt elmozdulás a tavalyihoz képest:

2004-ben 13 kiadó produkálta az összforgalom 54,4 %-át,

25 cég alkotta az összforgalom 69,3 %-át,

37 cég állította elő a teljes forgalom 76,6 %-át,

149 kiadó képviseli az összforgalom 89.9 %-át.

A külföldi tulajdonban lévő könyvkiadók magyarországi piaci részesedése számottevően növekedett az elmúlt évben, 25,8%-ra emelkedett, produkciójuk 15.048.159.000 Ft-ot tett ki. (2003-ban piacrészesedésük 23,6% volt, 13.454.399.000 Ft-tal.)