2005

A magyarországi könyvforgalom 2005-ben

(Fogyasztói áron)

A 2005. évi könyvforgalom 62.740.883.000 Ft volt. *

(2004-ben a regisztrált forgalom 58.194.650.000 Ft volt, a növekedés 7,8 %.)

A 140 piacvezető kiadó tavalyi forgalma: 56.728.583.000 Ft

Az import könyvek forgalma: 4.212.300.000 Ft

Az adatot nem szolgáltató, ill. néhány könyvet publikáló, kis cégek becsült forgalma: 800.000.000 Ft

A álfélárú könyvek becsült diszkont forgalma: 1.000.000.000 Ft

A 2005. évi összforgalom: 62.740.883.000 Ft

A könyvforgalom tematika szerinti megoszlása:

A közoktatási tankönyvek, nyelvkönyvek az elmúlt évben is a magyar könyvpiac legnagyobb szeletét alkották. 2005. évi könyvforgalomból 16.327.489.000 Ft-tal, az összforgalom 26%-ával részesednek a közoktatásban használatos kiadványok. (2004-ben a tankönyvek forgalma 15.352.691.000 Ft, 26.4% volt.)

Az ismeretterjesztő könyvek tavalyi 14.997.533.000 Ft-os piaca gyakorlatilag alig változott, az összforgalom 23,9%-át tette ki. (2004-ben 14.677.720.000 Ft volt az eladott ismeretterjesztő kiadványok összesített ára, amely az összforgalom 25,2%-t képviselte.)

A szakkönyvek, tudományos művek, lexikonok, szótárak, valamint a felsőoktatásban használatos kiadványok ágazatában drámai a visszaesés. 2005-ben 9.443.055.000 Ft volt a forgalom, amely a piac 15,1%-át jelenti. (2004-ben még 10.397.544.000 Ft volt ezen terület összforgalma, amely 17,9% részesedést jelentett. a folyamatos csökkenést szemlélteti, hogy 2003-ban még 11.733.557.000 Ft volt a forgalom, a piac 20,6%-a. Két esztendő alatt az ágazat több mint 2 milliárd forinttal csökkent!)

A szépirodalom kategóriájába sorolható művek – mindenekelőtt néhány külföldi bestseller-szerzőnek és a kortárs magyar irodalom számos alkotójának piaci sikere révén – 2005-ben 11.180.018.000 Ft-os forgalmat produkált, a teljes könyvpiac 17,8%-át. A növekedés igen számottevő, hiszen 2004-ben 9.459.855.000 Ft volt e kategória forgalma, amely akkor a könyvpiac 16,2%-át jelentette.)

A gyermek- és ifjúsági könyvek tavalyi 6.616.108.000 Ft-os, az összforgalom 10,5%-át kitevő forgalma a megelőző esztendőhöz képest jelentős növekedést mutat. (2004-ban ez az adat 4.653.672.000 Ft volt, az összforgalom 7,9%-a.)

Az import könyvek 4.212.300.000 Ft-os tavalyi eladási adatai azt jelentik, hogy a külföldről behozott idegen nyelvű könyvek az összforgalom 6,7%-át adták ki. (2004-ben az import könyvek 4.050.000.000 Ft-os eladási adatai 6,9%-ot képviseltek).

Az elmúlt évben tovább nőtt a CD-k, valamint a CD-ROM-ok forgalma, a tavalyelőtti 3.653.176.000 Ft-tal szemben, amely az összforgalom 6,2%-át jelentette, az elmúlt évben a döntően adattárakat rögzítő lemezek eladásának éves összege 4.176.680.000 Ft-ra nőtt, amely az összforgalom 6,7%-át tette ki.

Az álfélárú könyvek diszkont árusítása - becsült adataink szerint – a tavalyi összforgalomból is kb. 1.000.000.000 Ft-tal részesedett, amely a teljes forgalomnak csupán 1,6%-a.

Az elmúlt év a könyvpiac további látványos koncentrációját mutatja:

2005-ben 13 kiadó produkálta az összforgalom 58,0 %-át,

33 cég alkotta az összforgalom 76,1 %-át,

48 cég állította elő a teljes forgalom 82,1 %-át,

140 kiadó pedig az összforgalom 90,4 %-át.

A külföldi tulajdonban lévő könyvkiadók magyarországi piaci részesedése az elmúlt évben kevéssé módosult, 24,4%-ot képviselt, produkciójuk 15.306.272.000 Ft-ot tett ki. (2004-ben piacrészesedésük 25,8% volt, 15.048.159.000 Ft-tal.)

* A könyvekre kivetett forgalmi adó két esztendővel ezelőtt történő 7 százalékpontos csökkenésének ármérséklő hatása, az akciók, a különböző társadalmi csoportokat megillető kedvezmények, valamint árengedmények miatt a magyarországi könyvvásárlók az elmúlt évben is kb. 5-5,5 milliárd forinttal kevesebbet fizettek a könyvekre nyomott fogyasztói árnál.