2008

A magyarországi könyvforgalom 2008-ban

(Fogyasztói áron)

Az elmúlt évi könyvforgalom 67.611.059.000 Ft volt.

(A 2007-ben regisztrált forgalom 66.915.287.000 Ft-ot tett ki, azaz az elmúlt évi növekedés csupán 1 % volt. Tekintettel arra, hogy a hivatalos infláció mértéke tavaly 6,1%-os volt, a könyvpiac szerény léptékű bővülése valójában stagnálást jelent.)

A 172, adatot szolgáltató könyvkiadó elmúlt évi forgalma: 61.171.899.000 Ft volt, a teljes könyvpiac 90,5 %-a.

Az import könyvek elmúlt évi forgalma: 4.838.000.000 Ft.

Az adatot nem szolgáltató, illetve csupán néhány könyvcímet publikáló, kis cégek becsült forgalma: 800.000.000 Ft-ot tett ki.

A félárú könyvek diszkont forgalma becsült adataink szerint 800.000.000 Ft volt.

A könyvforgalom tematika szerinti megoszlása

A közoktatási tankönyvek és nyelvkönyvek piaca az elmúlt évben közel 4%-kal bővült. A tavalyi forgalomból 17.255.589.000 Ft-tal, azaz az összforgalom 25,5%-ával részesedett, s ezzel újból a könyvkiadás legnagyobb tematikai ágazatává vált. (Tavalyelőtt az ágazat forgalma 16.630.436.000 Ft, 24,8% volt.)

Az ismeretterjesztő könyveknek a könyvkiadáson belüli pozíciója az elmúlt évben romlott, több mint 1 milliárdos forgalomvisszaesést regisztráltunk. A 6%-os csökkenés 16.333.716.000 Ft-ot jelentett, a teljes könyvpiac 24,1%-át. (2007-ben 17.378.735.000 Ft volt az ismeretterjesztő kiadványok összforgalma, amely akkor a piac 26%-át jelentette.)

A két évvel ezelőtti, egészen kiemelkedő évet produkáló szépirodalmi, illetve fikciós művek piaca némi csökkenéssel ugyan, de megőrizte nemzetközileg is elismerésre méltó pozícióját. Az elmúlt évben az e kategóriába sorolható művek 12.032.484.000 Ft forgalmat értek el, az összpiac 17,8%-át. (2007-ben a fikciós művek eladása 12.917.020.000 Ft-ot tett ki, akkor a könyvpiac 19,3%-át képviselve.)

A szakkönyvek, tudományos művek, lexikonok, szótárak, valamint az egyéb, felsőoktatásban használatos kiadványok ágazatában – az állami támogatás teljes elsorvadása következtében – tavaly folytatódott a fél évtized óta tapasztalható drámai léptékű piacvesztés. Az elmúlt évben már csak 7.172.683.000 Ft volt a forgalom, amely a teljes könyvpiac 10,6%-ára olvadt. (Tavalyelőtt 8.539.547.000 Ft volt a forgalom, a piac 12,7%-a. A műszám tekintetében még mindig legnagyobb könyvkiadói terület forgalmának vészes zsugorodását jelzi, hogy a felsőoktatást szolgáló kiadványok forgalma az elmúlt öt év alatt több mint 3 és fél milliárd forinttal csökkent!)

Trendváltás történt a gyermek- és ifjúsági könyvek piacán, hisz több mint 30%-os növekedéssel, 2 milliárdos forgalom-bővüléssel az ágazat az összforgalom 12,7%-át érte el, 8.591.176.000 Ft-tal. (Tavalyelőtt a fiataloknak szóló könyvek eladása 6.576.161.000 Ft-ot tett ki, amely akkor az összforgalom 9,8%-át képviselte.)

A CD-k, a CD-ROM-ok, valamint a hangoskönyvek piaca a gyermekkönyvek ágazatához hasonló léptékű növekedést könyvelhet el. A hangoskönyvek eladása ma még alig éri el a piac 1%-át, a döntően adattárakat rögzítő lemezek eladása azonban az elmúlt évben is látványos fejlődést mutatott. Az ágazat 2008-as forgalma 5.989.234.000 Ft-ot tett ki, az összforgalom 8,9%-át. (Tavalyelőtt ez az kiadási terület még csak 4.872.387.000 Ft-ot jelentett, az összforgalom 7,3%-át.)

Az import könyvek tavalyi eladása a két esztendővel ezelőtti szinten maradt. A külföldről behozott idegen nyelvű kötetek az elmúlt évi összforgalom 7,2%-át tették ki, 4.838.000.000 Ft-tal. (A 2007. évi adatok 4.857.000.000 Ft, 7,26%.)

A félárú könyvek diszkont piaca 2008-ban az összforgalom 1,2%-át tette ki.

A magyarországi könyvpiac kiadói koncentrációja számottevően nem változott az elmúlt évben.

2008-ban 14 cég produkálta a kiadói összforgalom 58,35 %-át,

40 kiadó állította elő a teljes összforgalom 77,23 %-át,

172 cég pedig az összforgalom 90,48 %-át.

A külföldi tulajdonban lévő magyarországi könyvkiadók tovább erősítették piaci pozíciójukat. Tavalyi összesített produkciójuk 21.451.749.000 Ft-ot tett ki, a teljes könyvforgalom 31,7%-át adva. (2007-es piaci részesedésük 30% volt, 20.134.717.000 Ft-tal.)