2010

A magyarországi könyvforgalom 2010-ben

(Fogyasztói áron)

Az elmúlt évi könyvforgalom 61.571.635.000 Ft volt.*

(2009-ben a regisztrált könyvforgalom 64.172.773.000 Ft-ot tett ki, azaz a csökkenés mértéke 4,05 % volt. A KSH által közölt hivatalos infláció a múlt évben 4,9% volt, a könyvpiaci forgalom visszaesése tehát valóságosan 9 %-os.)

A 181, adatot szolgáltató könyvkiadó elmúlt évi forgalma: 56.103.705.000 Ft volt, a teljes könyvpiac 90,12 %-a.

Az import könyvek elmúlt évi forgalma: 4.067.930.000 Ft.

Az adatot nem szolgáltató, csupán néhány könyvcímet publikáló kis cégek, illetve intézmények becsült forgalma: 600.000.000 Ft volt.

A félárú vagy diszkont könyvek forgalma becsült adataink szerint az elmúlt évben 800.000.000 Ft volt.

A könyvforgalom tematika szerinti megoszlása

1. Aközoktatási tankönyvek és nyelvkönyvek forgalmazása 2010-ben valamivel több, mint 2 %-kal csökkent, a tavalyi forgalomból 16.605.301.000 Ft-tal, azaz az összforgalom 26,97%-ával részesedett. (2009-ben az ágazat forgalma 16.963.770.000 Ft, az akkori piac 26,4%-a volt.)

2. Az ismeretterjesztő könyveknek a könyvkiadáson belüli pozíciója az elmúlt évben lényegében a megelőző esztendő szintjén maradt. A csupán 0,7%-os csökkenés 14.783.590.000 Ft-ot jelentett, a könyvpiac 24,01%-át. (Tavalyelőtt 14.890.287.000 Ft volt az ismeretterjesztő kiadványok összforgalma, amely akkor a piac 23,2%-ot képviselt.)

3. A szépirodalmi, illetve fikciós művek eladási adatai szerény léptékű csökkenést mutatnak a megelőző esztendőhöz képest. A 20,57%-os piaci részesedés nemzetközi összehasonlításban ma is ritkaságszámba menően jelentős pozíciót jelent. Az ebbe a kategóriába sorolható művek tavaly 12.668.230.000 Ft forgalmat könyvelhettek el. (2009-ben a fikciós művek eladása 12.889.077.000 Ft-ot tett ki, a könyvpiac 20,08%-át.)

4. A szakkönyvek, tudományos művek, lexikonok, szótárak, valamint az egyéb, felsőoktatásban használatos kiadványok ágazatában több, mint 15 %-os, pontosan 15,26%-os visszaesés következett be. Az ezredforduló óta tapasztalható, drámai léptékű piacvesztés következtében a közép- és felsőoktatásban, a művelődésben és önképzésben pótolhatatlan szerepet betöltő kiadványok forgalma gyakorlatilag megfeleződött! Tavaly már csak 5.334.282.000 Ft volt a forgalom, amely a teljes könyvpiac 8,66%-ára olvadt. (Két esztendeje 6.294.671.000 Ft volt a forgalom, a könyvpiac 9,8%-a.)

5. Az elmúlt év nagy vesztese a gyermek- és ifjúsági könyvkiadás volt, hiszen a tavalyi forgalom 16,65%-kal volt kevesebb, mint az azt megelőző esztendőben. Az ebbe az ágazatba sorolható kötetek az összforgalom 12,4%-át, 7.633.134.000 Ft-ot értek el. (2009-ben a fiataloknak szóló könyvekért még 9.157.576.000 Ft-ot adtak ki, ez abban az esztendőben a könyvpiac összforgalmának 14,3%-át jelentette.)

A másfél évtizeddel ezelőtt kidolgozott könyvforgalmi statisztikai kérdőív egy ágazatként összesítette a CD-k, CD-ROM-ok, majd a később megjelenő hangoskönyvek piacát, amely az elmúlt években az egyre inkább teret nyerő digitális könyvek forgalmával is bővült. Az ágazaton belül eltérő tendenciák érvényesültek: az elmúlt évben tovább csökkent a hangoskönyvek forgalma, a tavalyelőtti 184.707.000 Ft-ról tavaly 147.450.000 Ft lett, ennél is nagyobb arányban, több mint 30%-kal a CD-k, CD-ROM-ok piaci részesedése. Mindeközben az elektronikus adathordozókon vagy on-line forgalomban megjelenő tartalomszolgáltatások, nem jogdíjas adattárak piaci részesedése az elmúlt évben is tovább emelkedett. A nem papíralapú, tehát más adathordozón megjelenő könyvek forgalma a 2009-es 3.977.392.000 Ft-hoz képest 4.547.098.000 Ft-ot tett ki. A növekedés 14,32% volt, az ágazat részesedése a magyar könyvpiac összforgalmának 7,39%-ára emelkedett.

Ugyancsak mérséklődött az import könyvek forgalma, 5,57%-kal. A külföldről behozott idegen nyelvű kötetek a 2010. évi összforgalom 6,61%-át tették ki, 4.067.980.000.000 Ft-tal. (A 2009. évi adatok: 4.308.000.000 Ft, 6,7%.)

A félárú könyvek diszkont piaca tavaly az összforgalom 1,30%-át tette ki.

A magyarországi könyvpiac kiadói koncentrációja tovább erősödött az elmúlt évben:

2010-ben 15 cég produkálta a kiadói összforgalom 59,72 %-át,

a piacvezető 34 kiadó állította elő a teljes összforgalom 74,98 %-át,

a piacvezető 52 kiadó állította elő a teljes összforgalom 82,27 %-át,

az adatszolgáltató 181 cég pedig az összforgalom 91,12 %-át.

A külföldi tulajdonban lévő magyarországi könyvkiadók piaci pozíciója jelentősen mérséklődött. Tavalyi összesített produkciójuk 14.956.164.000 Ft-ot tett ki, a teljes könyvforgalom 24,29%-át adva. (2009-es részesedésük még 30,9% volt, 19.830.554.000 Ft-tal.)