2011

A magyarországi könyvforgalom 2011-ben

(Fogyasztói áron)

Az elmúlt évi könyvforgalom 59.528.422.000 Ft volt.*

(A regisztrált könyvforgalom 2010-ben 61.571.635.000 Ft volt, azaz a csökkenés éves mértéke 3,32 %. A KSH által közölt tavalyi hivatalos infláció 3,9% volt, a könyvpiaci forgalom visszaesése az elmúlt esztendőben így valóságosan több mint 7 %-os. Ha figyelembe vesszük, hogy a könyvpiaci konjunktúra utolsó évében, 2008-ban még 67.611.059.000 Ft forgalmat regisztrálhattunk, az elmúlt három esztendőben a forgalom csökkenése nominálisan is 13,6%-ot tett ki, s ha ehhez hozzávesszük, hogy 2009 és 2011 között a hivatalos infláció pontosan 13% volt, akkor azzal a drámai adattal szembesülünk, hogy a magyarországi könyvpiac az elmúlt három esztendőben több mint 26 százalékos veszteséget szenvedett el!)

A 185, adatot szolgáltató könyvkiadó cég elmúlt évi forgalma: 54.210.112.000 Ft volt, a teljes magyarországi könyvpiac 91 %-a.

Az import könyvek tavalyi forgalma: 3.918.310.000 Ft.

Az adatot nem szolgáltató, valamint csupán néhány könyvcímet publikáló kis cégek, illetve intézmények becsült forgalma: 600.000.000 Ft volt.

A félárú vagy diszkont könyvek tavalyi forgalma ugyancsak becsült adataink szerint 800.000.000 Ft-ot tett ki.

A könyvforgalom tematika szerinti megoszlása

1. A közoktatási tankönyvek és nyelvkönyvek elmúlt évi forgalma 1%-kal növekedett, a tavalyi könyvpiaci forgalomból 16.785.137.000 Ft-tal, 28,2%-kal részesedett. (A megelőző esztendőben 16.605.301.000 Ft volt az ágazat forgalma, amely a 2010. évi könyvpiac 26,97%-át jelentette.)

2. Az ismeretterjesztő könyveknek a könyvkiadáson belüli pozíciója az elmúlt évben sem változott lényegesen, az 1,9%-os csökkenés 14.503.178.000 Ft forgalmat jelentett, a teljes könyvpiac 24,36%-át. (2010-ben 14.783.590.000 Ft volt az ágazat összforgalma, amely tavalyelőtt 24%-ot képviselt.)

3. A szépirodalmi, illetve fikciós művek az elmúlt évben is megőrizték piaci pozíciójukat, a szerény mértékű, 1%-ot kitevő csökkenés 12.530.140.000 Ft-os forgalmat jelentett. Az irodalmi jellegű művek több mint 20%-os piaci részesedése egész Európában így is páratlanul jó arány. (2010-ben 12.668.230.000 Ft volt az ágazat forgalma, 20,57%-os részesedés mellett.)

4. A szakkönyvek, tudományos művek, lexikonok, szótárak, valamint az egyéb, felsőoktatásban használatos kiadványok összesített ágazatában látszólag nem következett be változás, a 8,96%-os piaci részesedés egy hajszállal jobb is, mint a 2010-es 8,66%. A tavalyi eladás is szinte megegyezik az azt megelőző év adatával, míg 2011-ben 5.335.147.000 Ft-ért forgalmazták az ágazat kiadványait, 2010-ben 5.334.282.000 Ft-ért. (A statisztika azonban bizonyos mértékben torzít, a KSH kimutatása szerint a szakkönyvek és tudományos művek címszáma tavaly is jelentősen csökkent, az ágazat forgalmát a különböző nyelvi szótárak és lexikonok keresettsége ellensúlyozza csupán.)

5. A gyermek- és ifjúsági könyvkiadás idei adatsora nominálisan káprázatos növekedést mutat, a 2010-es esztendőben regisztrált 7.633.134.000 Ft-tal szemben a kiadók 9.963.280.000 Ft-os 2011-es eladási adatot jelentettek, ami papíron 30,5%-os növekedés. (Bár az ágazat valóban jelentősen fejlődött, a regisztrált növekedési ütem rendkívül eltúlzott, aminek az az oka, hogy az elmúlt évi statisztika készítésekor a gyermekkönyv-kiadási piac egyik legjelentősebb szereplője téves adatot szolgáltatott, s amikor a hiba kiderült, a statisztikát már nem lehetett módosítani. Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatási hiba miatt a tavalyelőtti növekedés helyett 16,6%-os csökkenést mutattunk ki a statisztikában, a 2011-es reális növekedés a valóságban 13-14%-os. A magyar könyvkiadás többi ágazatának forgalmi alakulását figyelembe véve ez a növekedési ütem is kimagasló!)

A magyar könyvpiacon történteknek megfelelően, a csökkenés arányában mérséklődött tavaly az idegen nyelvű könyvek importja is, 3,68%-kal. A külföldről behozott idegen nyelvű kötetek a 2011. évi összforgalom 6,58%-át tették ki, 3.918.310.000 Ft-tal. (A 2010. évi adatok: 5,57%, 4.067.980.000 Ft.)

A közel húsz éve kidolgozott könyvforgalmi statisztikai kérdőív még egy ágazatként összesítette a CD-k, CD-ROM-ok, a később megjelenő hangoskönyvek, valamint az utóbbi években a magyar könyvpiacon is kapható digitális könyvek forgalmi adatait. Az elmúlt évben igyekeztünk szétválasztani a nem papíralapú, más-más adathordozón megjelenő könyvtípusok forgalmát. A CD-k, CD-ROM-ok piaci részesedése több mint 40%-kal csökkent, a tavalyelőtti 147.450.000 Ft-os forgalommal szemben a múlt évben 82.740.000 Ft-os forgalmat regisztráltunk. Kiszűrve a nem jogdíjas adattárak forgalmát, a nem papíralapú, digitális könyvek forgalma még ma sem éri el a félmilliárd Ft-ot. 2011-ben 411.540.000 Ft-os digitális könyvforgalmat jelentettek a magyarországi kiadók, ami a teljes magyarországi könyvpiac mindössze 0,7%-át jelenti.

A félárú könyvek becsült diszkont piaca tavaly az összforgalom 1,34%-át tette ki.

A magyarországi könyvpiac struktúrája, kiadói koncentrációja lényegében nem változott:

2011-ben 14 piacvezető cég produkálta a kiadói összforgalom 56,65 %-át,

38 kiadó állította elő a teljes összforgalom 76,57 %-át,

51 cég pedig a piac 81,96 %-át,

az adatszolgáltató 185 kiadó pedig az összforgalom 91 %-át.

A külföldi tulajdonban lévő magyarországi könyvkiadók piaci pozíciója az elmúlt esztendőben tovább mérséklődött. Tavalyi összesített könyvforgalmuk 12.895.110.000 Ft-ot tett ki, ez a teljes tavalyi könyvforgalom 21,66%-a. (Tavalyelőtti részesedésük még 24,3% volt, 14.956.164.000 Ft-tal.)