2012

A magyarországi könyvforgalom 2012-ben

(Fogyasztói áron)

Az elmúlt évi könyvforgalom 58.027.214.000 Ft volt.*

Tekintettel arra, hogy a 2011. évi könyvforgalom 59.528.422.000 Ft volt, az elmúlt évi csökkenés mértéke 2,52%. A közel tíz évig tartó könyvpiaci konjuktúra utolsó évében, 2008-ban 67.611.059.000 Ft forgalmat összesíthettünk. Az elmúlt négy esztendőben a könyvpiac forgalmának csökkenése nominálisan is 16,1%-ot tett ki. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy ugyanezen időszak alatt a hivatalos infláció 18,7% volt, azt a tényt kell rögzítenünk, hogy a magyarországi könyvipar jövedelmezősége 2008 óta harmadával csökkent!

A növekvő számú, idén 188, adatot szolgáltató könyvkiadó cég elmúlt évi forgalma: 53.290.584.000 Ft volt, amely a magyarországi könyvpiac 91,8 %-át jelentette.

2012-ben az importkönyvek forgalma: 3.436.630.000 Ft volt, a könyvpiac 5,9 %-a.

Az adatot nem szolgáltató, valamint csupán néhány könyvcímet publikáló kis cégek, illetve intézmények becsült forgalma: 500.000.000 Ft volt.

A félárú vagy diszkont könyvek 2012. évi forgalma - ugyancsak becsült adataink szerint - 800.000.000 Ft-ot tett ki.

A 2012. évi magyarországi könyvforgalom tematika szerinti megoszlása

1. A közoktatási tankönyvek és nyelvkönyvek választéka a KSH kimutatása szerint több mint 250 címmel csökkent, s ennek következményeként az ágazat forgalma is 4,69%-kal mérséklődött, a tavalyi könyvpiac 27,57%-át alkotva, 15.997.607.000 Ft bevételt könyvelhetett el. (A megelőző esztendőben 16.785.137.000 Ft volt, amely akkor a teljes könyvpiac 28,2%-át tette ki.)

2. A meghatározó könyvkiadói ágazatok közül csak az ismeretterjesztő könyvek kategóriájában tapasztaltunk növekedést. A 14.792.034.000 Ft forgalom 1,99%-os forgalomnövelést jelent, s 25,49%-ra növekedett a teljes könyvpiaci forgalmon belüli részesedése is. (2011-ben 14.503.178.000 Ft volt az ismeretterjesztő kiadványok összforgalma, amely 24,36%-ot képviselt.)

3. A szépirodalmi, illetve fikciós művek forgalma 2012-ben közel hat, pontosabban 5,88%-kal lett kevesebb. Az ágazatban szereplő kiadók 11.793.144.000 Ft bevételről adtak számot. Ez a 20,32%-os piaci részesedés így is messze meghaladja az európai átlagot, amely a 15%-ot sem éri el. (Az elmúlt évben 12.530.140.000 Ft volt a szépirodalmi könyvek forgalma, ez tavaly az összforgalom 20%-át alkotta.)

4. A szakkönyvek, tudományos művek, lexikonok, szótárak, valamint az egyéb, felsőoktatásban használatos kiadványok összesített ágazatában valamelyest mérséklődött az elmúlt évtizedben tapasztalható zuhanásszerű visszaesés. Tavaly 5.278.167.000 Ft-ért értékesítették az ágazat könyveit, amely a megelőző esztendőhöz képest (5.335.147.000 Ft) 1,07%-os visszaesést jelent. A kategória piaci részesedése számottevően nem változott, 2012-ben 9,1% volt.

5. A gyermek- és ifjúsági könyvkiadás idei könyvforgalmi adatai a számszerűen kimutatható csökkenés ellenére - korrigálva a tavalyi adatszolgáltatási hibát -9.630.608.000 Ft-os forgalmával, 16,6%-os részesedésével az elmúlt évben is a magyar könyvkiadás dinamikusan fejlődő ágazatának képét mutatják. (2011-ben 9.963.280.000 Ft-os forgalmat mutattunk ki, az említett adatszolgáltatási hiba miatt közel tíz százalékkal magasabbat, mint a valóságban, így a 2012-es 3,34%-os, statisztikailag kimutatható csökkenés valójában növekedést mutat.)

Szembeötlő az idegen nyelvű könyvek magyarországi importja tavalyi csökkenésének mértéke, ami 12,29% volt. Az importkönyvek elmúlt évi forgalma 3.436.630.000 Ft volt, amely a teljes magyarországi könyvforgalom 5,92%-át tette ki. (Összehasonlításképp a 2011. évi adatok: 3.918.310.000 Ft, 6,58%.)

A Központi Statisztikai Hivatal útmutatása alapján húsz éve kidolgozott kérdőívünkben már tavalyelőtt igyekeztünk elválasztani a papíralapú könyvek forgalmát a más adathordozókon megjelenő könyvek piaci forgalmától. Az adatszolgáltatóktól kapott adatokból világosan kiderül, hogy a hangoskönyvek, valamint a CD-k, CD-ROM-ok magyarországi forgalma stagnál, illetve szolidan mérséklődik, az e-könyvek, a digitális könyvek forgalma pedig növekszik. 2012-ben a nem papíralapú, un. digitális könyvek forgalma 535.654.000 Ft volt, amely a tavalyelőtti 411.540.000 Ft-os regisztrált forgalomhoz képest 30,16%-os növekedést mutat. Ez azonban még ma sem éri el a teljes könyvforgalom egy százalékát, tavaly pontosan 0,92% volt.

A félárú könyvek becsült diszkont-forgalma a megelőző esztendőhöz képest nem változott, az összforgalom 1,38%-át tette ki.

A magyarországi könyvkiadók piaci koncentrációja lényegében alig módosult:

A 14 legnagyobb forgalmat bonyolító piacvezető cég birtokolta 2012-ben az összforgalom 58,26 %-át,

36 kiadó állította elő az összforgalom 76,5 %-át,

49 cég produkálta az összesített könyvforgalom 81,8 %-át,

és az adatszolgáltató 188 kiadó pedig az összforgalom 91,84 %-át.

A külföldi tulajdonban lévő magyarországi könyvkiadók az elmúlt esztendőben megőrizték piaci pozíciójukat, az összesített könyvforgalmuk 2012-ben 12.522.094.000 Ft volt a teljes könyvforgalom 21,58%-a. (Összehasonlításképp 2011-ben: 12.895.110.000 Ft volt, 21,66%-kal.)

*Az összesített könyvforgalmi adat a könyvkereskedők által adott tavalyi kedvezményeket, a kiadók árkedvezményeit csak részben tartalmazza, ezért az elmúlt esztendőben a magyarországi könyvvásárlók - becsült adataink szerint - legalább 3-4 milliárd forinttal kevesebbet fizethettek a könyvekre nyomott fogyasztói árnál.