2013

A magyarországi könyvforgalom 2013-ban

(Fogyasztói áron)

A magyar kormány az elmúlt év elején első lépésben központosította, egyetlen, állami cég (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) feladatává tette a közoktatási tankönyvek iskolákba történő eljuttatását. Ezt követően, 2013 végén deklaráltan megszüntetve a tankönyvpiacot, a tankönyv-kereskedelem után államosította a tankönyvek kiadását is. Ezekkel az intézkedésekkel a kormány több mint egynegyedével, pontosan 26,24%-kal csökkentette a magyarországi könyvpiacot. (Az elmúlt esztendőben a közoktatási tankönyvek forgalmának értéke 15.647.444.000 Ft-ot tett ki, ami 2,19%-kal volt kevesebb, mint a 2012. évi forgalmi adat, a 15.997.607.000 Ft.)

A közoktatási tankönyvek nélküli, ún. szabadforgalmú könyvpiac 2013-ban: 43.974.481.000 Ft volt, ami 4,63%-os nominális forgalmi növekedést jelent a 2012-es, ugyancsak közoktatási tankönyvek nélküli, 42.029.607.000 Ft-ot kitevő könyvpiachoz képest. (Csupán az összehasonlíthatóság miatt: a tankönyvekkel együtt számított könyvpiac 2012-ben 58.027.214.000 Ft-ot tett ki, s ugyanezen adat az elmúlt esztendőben 59.621.925.000 Ft volt, a növekedés 2,75%-os.)

Tekintettel arra, hogy a hivatalos infláció az elmúlt évben 1,7% volt, ezért a tankönyvekkel együttesen számított fogyasztói árú könyvforgalom valóságosan csupán 1%-os növekedést mutat. A szabadforgalmú, a tankönyvektől megtisztított könyvpiac valóságos, infláció fölötti növekedése 2,9%.

Az elmúlt esztendő legfigyelemreméltóbb statisztikai fejleménye, hogy a több mint 15 és fél milliárdos közoktatási tankönyvkiadás adatainak mellőzésével a könyvpiac legnagyobb forgalmú ágazatává a szépirodalom, pontosabban a fikciós művek kategóriája lett. Az ide sorolható művek tavalyi 13.762.958.000 Ft bruttó forgalma a könyvpiac 31,3%-át képviseli. Az elsősorban a szórakoztató (bestseller művek) iránti fokozott vásárlói érdeklődés következtében az ágazat növekedési üteme egészen kimagasló volt, 16,7%! (A 2012. évi forgalom 11.793.144.000 Ft volt.)

Az ismeretterjesztő könyvek kategóriájában a tavalyi 13.300.254.000 Ft bruttó forgalom a piac 30,25%-át képviselte, ami statisztikánk szerint 10,09%-os visszaesést mutat a 2012-es, 14.792.034.000 Ft-os forgalomhoz képest.

Szembeötlő, hogy az egy évtizede folyamatosan csökkenő szakkönyvek, tudományos művek, lexikonok, szótárak, valamint az egyéb felsőoktatásban használatos kiadványok forgalmában milyen jelentős módosulás történt tavaly. A 2013-ban regisztrált, 5.670.876.000 Ft-os forgalom, amely a piac 12,9%-át jelenti, a tavalyelőtti 5.278.167.000 Ft-hoz képest 7,44%-os növekedést mutat. (Az ismeretterjesztő ágazat 10%-os csökkenése, s egyúttal a felsőoktatásban használt könyvek, szakkönyvek, tudományos művek kategóriájában tapasztalható 7,4%-os növekedés azonban magyarázatra szorul. A szakkönyvek és ismeretterjesztő könyvek kategorizálási bizonytalansága mellett a felsőoktatási könyvpiac forgalmának bevallásakor a kiadók egy része azért sorolhatta át ide ismeretterjesztő művei forgalmának egy részét, mert míg a szakkönyvek és tudományos művek forgalma után kompenzációs reprográfiai díjban részesülnek, az ismeretterjesztő műveik eladása után nem.)

Egyáltalán nem meglepő, hisz az elmúlt években is a magyar könyvkiadás legdinamikusabban fejlődő ágazatának bizonyult, a gyermek- és ifjúsági könyvkiadás iránti vásárlói érdeklődés tavaly is látványosan növekedett. A tankönyvkiadás adatai nélküli könyvpiacon a magyar gyermek- és ifjúsági művek piaci részesedése immáron 23,6%, 10.377.627.000 Ft-os forgalommal, ami a tavalyelőtti 9.630.608.000 Ft-hoz képest 7.76%-os bővülést jelentett. A növekedés dinamizmusát jól mutatja, hogy az elmúlt tíz évben a gyerekeket és a fiatalokat megszólító könyvek forgalma megduplázódott!

Az idegen nyelvű könyvek magyarországi importja az elmúlt esztendőben is tovább mérséklődött. A 2012-es, 3.436.630.000 Ft-os forgalom tavaly 3.358.180.000 Ft-ra mérséklődött, a csökkenés 2,28%.

A több mint két évtizede alkalmazott, a KSH útmutatása alapján kidolgozott kérdőívünkben az elmúlt években igyekeztünk különválasztani a papíralapú könyvek forgalmát a más fizikai adathordozókon megjelenő könyvek piaci forgalmától. 2012-ben a nem papíralapú, azaz az ún. digitális könyvek, valamint e-könyvek forgalma még alig haladta meg a fél milliárdot, azaz 535.654.000 Ft-ot tett ki, ezzel szemben az elmúlt évben 862.766.000 Ft-os forgalmat regisztráltunk, amely nem kevesebb, mint 61,07%-os növekedést mutat. Mindez azt jelenti, hogy az ágazat immáron megközelítette a teljes könyvforgalom két százalékát, pontosan 1,96% volt. A digitális könyvek gyűjtőfogalma alatt összesített fogyasztói árú forgalomnak alig 10%-a származik az e-könyvek eladásából, amely így az elmúlt évben sem érte még el az évi százmilliót.

Az elmúlt évi könyvforgalom statisztikájának elkészítéséhez tavaly is 188 magyarországi könyvkiadó cég szolgáltatott adatot. Becsléseink szerint a félárú könyvek 2013. évi forgalma kb. 800.000.000 Ft-ot tett ki, s a csupán néhány könyvcímet publikáló cégek, illetve intézmények becsült forgalma 500.000.000 Ft-ot képviselt.

2013-ban a könyvpiac koncentrációja valamelyest csökkent.

A piac 15 legnagyobb forgalmat lebonyolító cége az összforgalom 56,4%-át képviselte.

41 kiadó állította elő az összforgalom 73,36%-át,

54 cég produkálta az összesített könyvforgalom 77,65%-át.

Amíg tavalyelőtt az adatszolgáltató 188 kiadó a piaci forgalom 91,84%-át birtokolta, tavaly már csupán az összforgalom 87,44%-át.

Az elmúlt esztendőben több piacvezető, külföldi tulajdonú cég került újra magyar tulajdonba. Míg 2012-ben a teljes könyvforgalom 21,58%-át, azaz 12.522.094.0000 Ft-ot külföldi tulajdonban lévő könyvkiadók állították elő, addig tavaly ez az adat már csak 4.982.577.000 Ft, ami a könyvkiadás összforgalmának 8,36%-a.