2015

A magyarországi könyvforgalom 2015-ben

(Fogyasztói áron)

A szabadforgalmú (közoktatási tankönyvek nélküli) könyvpiac forgalma 2015-ben 45.830.344.000 Ft volt, ami 3,24%-os forgalmi növekedést jelent a 2014-es, 44.392.100.000 Ft-ot kitevő forgalomhoz képest. Jóllehet a tankönyvpiac államosítása miatt 2014-től a könyvforgalomba nem számítjuk bele a közoktatási tankönyveket, a piaci alapon működő könyvkiadók 2015-re fogyasztói áron közel hétmilliárd forintos közoktatási tankönyv- és nyelvkönyvforgalomról számoltak be, ami becslésünk szerint a tankönyvforgalom mintegy 40 százaléka. Ezzel együtt a teljes piaci könyvforgalom fogyasztói áron 52.700.000 forint.

A magyarországi könyvpiac legnagyobb forgalmú ágazata az elmúlt esztendőben az ismeretterjesztő művek kategóriája volt. Az ide sorolható művek fogyasztói áru forgalma a könyvpiac 28,9%-át jelenti, 13.245.881.000 Ft-tal. 2014-ben az ágazat könyvpiaci részesedése 30,3% 13.458.766.000 Ft, 2015-ben 1,58%-kal csökkent.

A szépirodalom, a fikciós művek kategóriája tavalyi 12.228.912.000 Ft-os forgalma 26,68%-os pia­ci részesedést jelent, vagyis a megelőző esztendőhöz képest 11,82%-kal csökkent. 2014-ben az ága­zat bruttó forgalma 13.867.840.000 Ft volt.

A szakkönyvek, tudományos művek, lexikonok, szótárak, valamint az egyéb, felsőoktatásban használatos kiadványok könyvpiaci forgalma 2015-ben jelentősen növekedett, 16,27%-kal. A múlt évben 6.482.879.000 Ft-os forgalmat regisztrálhattunk, a 2014-es 5.575.487.000 Ft-os forgalommal szemben. Az ágazat könyvpiaci részesedése így 14,15% volt.

Az évek óta bővülő piacú gyermek- és ifjúsági könyvkiadás tavaly is a magyar könyvkiadás egyik húzóágazatának bizonyult. A szabadforgalmú könyvpiacon a fiataloknak szóló művek részesedése im­má­ron 28,59%. Az ágazat 13.101.556.000 Ft-os forgalma 23,98%-os növekedést jelent a tavaly­előtti 10.567.447.000 Ft-hoz képest.

Kérdőívünkben különválasztottuk a hagyományos, papíralapú könyvek forgalmát a más fizikai adat­hor­dozókon megjelenő könyvektől, az e-könyvektől és a hangoskönyvektől. A nem papíralapú könyvek 2015-ös könyvpiaci forgalma 771.117.000 Ft-ot, 1,68%-os piaci részesedést jelent.

Az idegen nyelvű könyvek magyarországi importjának forgalma növekedést mutat. A külföldről át­vett tankönyveket is ide számítva, a 3.951.476.000 Ft-os importforgalom 9,17%-os növekedéssel 2015-ben a teljes könyvpiac 8,63%-át produkálta. Az importkönyvek forgalma 2014-ben 3.625.549.000 Ft. volt.

Az elmúlt évi fogyasztói árú könyvforgalom statisztikai összesítéséhez 163 cég forgalmi adatait vehet­tük figyelembe. Becsléseink szerint a félárú könyvek elmúlt évi forgalma megközelítően 800.000.000 Ft volt, a kis, évente csupán néhány könyvet megjelentető intézmények, egyesületek, kis kiadók becsült forgalma 550.000.000 Ft-ot tett ki.

A legnagyobb, közoktatási tankönyveket megjelentető cégek kiesésével az évi 1 milliárd forint for­gal­mat elérő könyvkiadók száma 13. Ezen könyvkiadók könyvtermése képezi az összforgalom 49,68%-át, 39 kiadó állította elő a könyvpiac 80,81%-át, 63 cég produkálta a forgalom 90,19%-át.

Figyelemre méltó, hogy míg tíz évvel ezelőtt a külföldi tulajdonban lévő könyvkiadók magyarországi piaci részesedése elérte az összforgalom egynegyedét, addig tavaly a külföldiek magyarországi leány­vállalatai, valamint a tulajdonrészükkel működő vegyesvállalati kiadók a 3.360.000.000 forintos forgal­mukkal már csak a szabadforgalmú könyvpiac 7,33%-át birtokolták.