2016

A magyarországi könyvforgalom 2016-ban

(Fogyasztói áron)

A szabadforgalmú (közoktatási tankönyvek nélküli) könyvpiac forgalma 2016-ban 46.885.554.000 Ft volt, ami 2,30%-os forgalmi növekedést jelent a 2015-ös, 45.830.344.000 Ft-ot kitevő forgalomhoz képest. Jóllehet a tankönyvpiac államosítása miatt 2014-től a könyvforgalomba nem számítjuk bele a közoktatási tankönyveket, a piaci alapon működő könyvkiadók 2016-ra fogyasztói áron közel hétmilliárd forintos közoktatási tankönyv- és nyelvkönyvforgalomról számoltak be, ami becslésünk szerint a tankönyvforgalom mintegy 40 százaléka. Ezzel együtt a teljes piaci könyvforgalom fogyasztói áron 53.790.946.000 forint.

A magyarországi könyvpiac legnagyobb forgalmú ágazata az elmúlt esztendőben az ismeretterjesztő művek kategóriája volt. Az ide sorolható művek fogyasztói árú forgalma a könyvpiac 29,44%-át jelenti, 13.804.149.000 Ft-tal. 2015-ben az ágazat könyvpiaci részesedése 28,9% 13.245.881.000 2015-ben 4,21%-kal növekedett.

A szépirodalom, a fikciós művek kategóriája tavalyi 12.751-817.000 Ft-os forgalma 27,20%-os piaci részesedést jelent, vagyis a megelőző esztendőhöz képest 4,28%-kal nőtt. 2015-ben az ágazat bruttó forgalma 12.228.912.000 Ft volt.

A szakkönyvek, tudományos művek, lexikonok, szótárak, valamint az egyéb, felsőoktatásban használatos kiadványok könyvpiaci forgalma 2016-ban jelentősen csökkent, 9,31%-kal. A múlt évben 5.879.350.000 Ft-os forgalmat regisztrálhattunk, a 2015-ös 6.482.879.000 Ft-os forgalommal szemben. Az ágazat könyvpiaci részesedése így 12,54% volt.

Az évek óta bővülő piacú gyermek- és ifjúsági könyvkiadás tavaly is a magyar könyvkiadás egyik húzóágazatának bizonyult. A szabadforgalmú könyvpiacon a fiataloknak szóló művek részesedése immáron 29,11%. Az ágazat 13.649.923.000 Ft-os forgalma 4,19%-os növekedést jelent az előző évi 13.101.556.000 Ft-hoz képest.

Az idegen nyelvű könyvek magyarországi importjának forgalma növekedést mutat. A külföldről átvett tankönyveket is ide számítva, a 4.278.835.000 Ft-os importforgalom 8,28%-osnövekedéssel 2016-ban a teljes könyvpiac 9,13%-át produkálta. Az importkönyvek forgalma 2015-ben 3.951.476.000 Ft volt.

Kérdőívünkben különválasztottuk a hagyományos, papíralapú könyvek forgalmát a más fizikai adathordozókon megjelenő könyvektől, az e-könyvektől és a hangoskönyvektől. A nem papíralapú könyvek 2016-os könyvpiaci forgalma valamelyest növekedett, 800.315.000 Ft-ot, 1,71%-os piaci részesedést jelent.

Az elmúlt évi fogyasztói árú könyvforgalom statisztikai összesítéséhez 159 cég forgalmi adatait vehettük figyelembe. Becsléseink szerint a félárú könyvek elmúlt évi forgalma megközelítően  800.000.000 Ft volt, a kis, évente csupán néhány könyvet megjelentető intézmények, egyesületek, kis kiadók becsült forgalma 550.000.000 Ft-ot tett ki.

A legnagyobb, közoktatási tankönyveket megjelentető cégek kiesésével az évi 1 milliárd forint forgalmat elérő könyvkiadók száma 10. Ezen könyvkiadók könyvtermése képezi az összforgalom 44,09%-át, 40 kiadó állította elő a könyvpiac 82,20%-át, 69 cég produkálta a forgalom 89,61%-át.