2017

A magyarországi könyvforgalom 2017-ben

(Fogyasztói áron)

A szabadforgalmú (közoktatási tankönyvek nélküli) könyvpiac forgalma 2017-ben 47.835.649.000 Ft volt, ami 2,03%-os forgalmi növekedést jelent a 2016-os, 46.885.554.000 Ft-ot kitevő forgalomhoz képest. Jóllehet a tankönyvpiac államosítása miatt 2014-től a könyvforgalomba nem számítjuk bele a közoktatási tankönyveket, a piaci alapon működő könyvkiadók 2017-re fogyasztói áron közel hatmilliárd forintos közoktatási tankönyv- és nyelvkönyvforgalomról számoltak be, ami becslésünk szerint a tankönyvforgalom mintegy 40 százaléka. Ezzel együtt a teljes piaci könyvforgalom fogyasztói áron 53.617.085 000 forint.

A magyarországi könyvpiac egyik legnagyobb forgalmú ágazata az elmúlt esztendőben az ismeretterjesztő művek kategóriájavolt.Az ide sorolható művek fogyasztói árú forgalma a könyvpiac 29,51%-át jelenti, 14.114.185.000 Ft-tal. 2016-ban az ágazat könyvpiaci részesedése 29,44% 13.804.149.000Ft volt.

A szakkönyvek, tudományos művek, lexikonok, szótárak, valamint az egyéb, felsőoktatásban használatos kiadványok könyvpiaciforgalma 2017-ban enyhén emelkedett, 2,37%-kal. A múlt évben 6.018.655.000 Ft-os forgalmat regisztrálhattunk, a 2016-os 5.879.350.000Ft-os forgalommal szemben. Az ágazat könyvpiaci részesedése így 12,58% volt.

A szépirodalom, a fikciós művek kategóriája tavalyi 12.631.916.000 Ft-os forgalma 26,41%-os piaci részesedést jelent, vagyis a megelőző esztendőhöz képest 0,94%-kal csökkent. 2016-ban az ágazat bruttó forgalma 12.751.817.000Ft volt.

Az évek óta bővülő piacú gyermek- és ifjúsági könyvkiadás tavaly is a magyar könyvkiadás legnagyobb húzóágazatának bizonyult. A szabadforgalmú könyvpiacon a fiataloknak szóló művek részesedése immáron 29,70%. Az ágazat 14.205.092.000 Ft-os forgalma 4,07%-os növekedést jelent az előző évi 13.649.923.000 Ft-hoz képest.

Az idegen nyelvű könyvek magyarországi importjának forgalma jelentős csökkenést mutat. A külföldről átvett tankönyveket is ide számítva, az importforgalom 2.878.715.000 Ft volt,mely a teljes könyvpiac 6,02%-át produkálta. Az importkönyvek forgalma 2016-ban 4.278.835.000 Ft volt.

Kérdőívünkben különválasztottuk a hagyományos, papíralapú könyvek forgalmát a más fizikai adathordozókon megjelenő könyvektől, az e-könyvektől és a hangoskönyvektől. A nem papíralapú könyvek 2016-os könyvpiaci forgalma 8,04%-kal növekedett, 864.625.000 Ft-ot, 1,81%-os piaci részesedést jelent.

Az elmúlt évi fogyasztói árú könyvforgalom statisztikai összesítéséhez 171 cég forgalmi adatait vehettük figyelembe. Becsléseink szerint a félárú könyvek elmúlt évi forgalma megközelítően  1.000.000.000 Ft volt, a kis, évente csupán néhány könyvet megjelentető intézmények, egyesületek, kis kiadók becsült forgalma 500.000.000 Ft-ot tett ki.

A legnagyobb, közoktatási tankönyveket megjelentető cégek kiesésével az évi 1 milliárd forint forgalmat elérő könyvkiadók száma 14. Ezen könyvkiadók könyvtermése képezi az összforgalom 47,02%-át, 42 kiadó állította elő a könyvpiac 80,14%-át, 67 cég produkálta a forgalom 90,29%-át.