2018

A magyarországi könyvforgalom 2018-ban 

(Fogyasztói áron)

A szabadforgalmú könyvpiac forgalma 2018-ban 54 104 972 000 Ft volt.

Magyarországi könyvforgalom megoszlása kategóriánként 2018

kategória bruttó fogyasztói ár forg. piaci részesedés %
ismeretterjesztő 12 640 064 000 23,36
szépirodalom 14 655 686 000 27,09
szakkönyvek, felsőoktatás 5 694 749 000 10,53
gyermekkönyvek 14 764 752 000 27,29
magántulajdonú kiadók közokt. tankönyvei 5 225 918 000 9,66
nem papíralapú könyvek 1 123 803 000 2,08
     
összesen 54 104 972 000 100%

Forrás: MKKE-tagok önkéntes adatbeszolgáltatása