2020

A magyarországi könyvforgalom 2020-ban (Fogyasztói áron)

A szabadforgalmú könyvpiac becsült forgalma fogyasztói áron 49 729 719 529 Ft volt. Ebből 44 729 719 529 Ft 130 könyvkiadó által szolgáltatott adatokból származik. Mivel a piac ennél nagyobb, mert több jelentős könyvkiadással is foglalkozó vállalkozásról van tudomásunk és sok intézmény, például egyetemek, múzeumok is adnak ki könyvet, 5 milliárd forinttal növeltük az éves fogyasztói áras árbevételt.

A járvány könyvpiacra kifejtett hatását az év folyamán két szociológiai (TÁRKI, MKKE) vizsgálattal is felmértük, ennek eredményei megtalálhatók az MKKE weboldalán: https://mkke.hu/konyvforgalom/kutatasi_eredmenyek.

Az összefoglaló táblázat első 3 rovatának adatai a KSH táblázatain alapulnak, a címek számából mi 8424-et tudunk alátámasztani.   

Kép1

     

Magyarországi könyvforgalom megoszlása kategóriánként 2020
Kategória Piaci részesedés (%)
Szakkönyv 8,5
Ismeretterjesztő és művészeti könyvek 20,48
Szórakoztató és szépirodalom 32,5
Gyermek- és ifjúsági könyv 32,1
Nyelvkönyv 1,1
Saját kiadású idegen nyelvű könyv 0,21
Közoktatási tankönyv 3,0
Képregény 0,01
E-könyv, hangoskönyv 2,1

Forrás: MKKE-tagok és nem MKKE-tagok önkéntes adatbeszolgáltatása